МВР

ОД Ямбол

 

Такси и банкова сметка

Такси по Тарифа № 4

Банкова смитка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401


Таксите дължими по тарифа № 4 и наложените глоби по издадени наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гишето на групата, чрез ПОС - терминал.