МВР

ОД Ямбол

 

Контрол на общоопасните средства

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 40 (в сградата на ОДМВР-Ямбол)
Приемно време на инспектор КОС -  всяка сряда от 14:00 до 16:00 ч.
Телефон: 046/680-432, e-mail: [email protected]

Адреси на служба „КОС“ към РУ при ОДМВР-Ямбол:

РУ-Ямбол: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 40;
тел.: 046/680-528; e-mail: [email protected].
Работно време: от 08:30 часа до 17:30 часа в работни дни.

РУ-Елхово: гр.Елхово, ул. „Цар Калоян“ № 10, вх.А;
тел.централа: 0478/88311; e-mail: [email protected].
Работно време: от 08:30 часа до 17:30 часа в работни дни.

РУ-Стралджа: гр.Стралджа, ул. „П.К. Яворов“ № 53;
тел.централа: 04761/5528; e-mail: [email protected].
Работно време: от 08:30 часа до 17:30 часа в работни дни.

РУ-Тунджа: гр.Ямбол, ул. „Д-р П.Брънеков“ № 1;
тел.: 046/680-628; e-mail: [email protected].
Работно време: от 08:30 часа до 17:30 часа в работни дни.


Административни услуги предоставяни от РУ на МВР

Administrative services

Административни услуги по ЗЧОД - BG/ENG

Такси по ТАРИФА 4

Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
Код на банката /BIC/: STSABGSF
ДСК ЕАД - клон Ямбол

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

Ред за получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана (Приложение 10)  

Ред за получаване на разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси