МВР

ОД Ямбол

 

Контрол на общоопасните средства

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 40 (в сградата на ОДМВР-Ямбол)
Телефони: 046/680-432, e-mail: [email protected]

Приемно време на инспектор КОС -  всяка сряда от 14:00 до 16:00 ч.

Адреси на служба „КОС“ към РУ при ОДМВР-Ямбол:
Работно време за работа с граждани:

РУ-Ямбол: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 40; тел.: 046/680-528; e-mail: [email protected].

Понеделник

Сряда

Четвъртък

от 08:30ч. до 12:00ч.

от 14:00ч. до 17:00ч.

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:00ч. до 17:00ч.

от 08:30ч. до 12:00ч.

от 13:00ч. до 17:00ч.

 

РУ-Елхово: гр.Елхово, ул. „Цар Калоян“ № 10, вх.А; тел.: 0478/680-102; e-mail: [email protected].

Понеделник

Сряда

Четвъртък

от 08:30ч. до 12:00ч.

от 13:00ч. до 17:00ч.

от 08:30ч. до 12:00ч.

от 13:00ч. до 17:00ч.

от 08:30ч. до 12:00ч.

от 13:00ч. до 17:00ч.

 

РУ-Стралджа: гр.Стралджа, ул. „Пейо Яворов“ № 53; тел.: 04761/680-187; e-mail: [email protected].

Понеделник

Сряда

Четвъртък

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:30ч. до 16:30ч.

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:30ч. до 16:30ч.

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:30ч. до 16:30ч.

 

РУ-Тунджа: гр.Ямбол, ул. „Д-р П.Брънеков“ №1; тел.: 046/680-628; e-mail: [email protected].

Понеделник

Сряда

Четвъртък

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:30ч. до 17:00ч.

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:30ч. до 17:00ч.

от 09:00ч. до 12:00ч.

от 13:30ч. до 17:00ч.


Административни услуги предоставяни от РУ на МВР

Administrative services

Административни услуги по ЗЧОД - BG/ENG

Такси по ТАРИФА 4

Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
Код на банката /BIC/: STSABGSF
ДСК ЕАД - клон Ямбол

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

Ред за получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана (Приложение 10)  

Ред за получаване на разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси