МВР

ОД Ямбол

 

Указател / контакти

Областна дирекция на МВР – Ямбол

адрес: гр. гр. Ямбол, ул. “Преслав” № 40
за спешни случаи /24 часа/ - тел. 112
телефонна централа: (046) 680 680
e-mail: [email protected]


Приемно време за граждани :

Във връзка с усложнената епидемичната обстановка на територията на страната, свързана с разпространението на COVID-19 временно приемните дни и часове на ръководния състав на ОДМВР -Ямбол се отменя.
Сигнали и предложения от граждани и юридически лица могат да бъдат подавани:
- на хартиен носител, чрез кутиите за предложения и сигнали, разположени на главния вход на ОДМВР, и на входовете на сградите РУ- Ямбол, Елхово, Тунджа и Стралджа;
- на хартиен носител, чрез пощата или куриерска фирма;
- по електронен път на имейл: [email protected]

Директор на ОДМВР - Ямбол 
Старши комисар Добрин Димитров
Телефон за връзка: 046/ 680 250

Зам.-директор, той и началник отдел “Криминална полиция”:
Комисар Атанас Атанасов
Телефон за връзка: 046/680 230

Пресцентър - Регионален говорител на МВР
Телефони за връзка: 046/680 281, факс: 046/66 20 14.
e-mail: [email protected]

Началник отдел “Охранителна полиция”:
Комисар Георги Кючуков

Телефон за връзка: 046/ 680 430

Началник отдел "Разследване":
Комисар Ваня Щерева

Телефон за връзка: 046/ 680 590

Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"
Началник: Главен инспектор Мирослав Величков

Телефон за връзка: 046/ 680 410

Сектор "Противодействие на икономическата престъпност"
Началник:  Главен инспектор Тихомир Танчев
Телефон за връзка: 046/ 680 420

Началник РУ – Ямбол:
Главен инспектор Димо Димов
Телефон за връзка: 046/ 680 520

Началник РУ – Тунджа: 
Главен инспектор Илиян Анастасов
Телефон за връзка: 046/ 680 620

Началник РУ – Елхово: 
Главен инспектор Георги Вълев
Телефон за връзка: 04788/ 8311

Началник РУ – Стралджа: 
Главен инспектор Йордан Йорданов
Телефон за връзка: 04761/ 5528
e-mail: [email protected]

Началник Сектор "Пътна полиция" – Ямбол
Главен инспектор Тодор Мишинев
тел. за връзка 046/ 680 255
e-mail: [email protected]
адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” №91
Работно време на гишетата за граждани - от 8.30 до 12 ч. и от 13 ч. до 17.30 часа
Информация за издаване на СУМПС: тел. 046/ 680 277;
Информация за регистрация на МПС: тел. 046/ 680 273;
Административно наказателна дейност в "Пътна полиция": 046/ 680 264.

Сектор "Български документи за самоличност" - Ямбол
Началник: Нели Василева, телефон за връзка: 046/ 680 355
адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” №40 /сградата на ОДМВР – Ямбол/
Информация за български документи за самоличност: тел. 046/ 680 361;
Административно наказателна дейност в БДС: тел. 046/ 680 357.
Прием на граждани  в рамките на работния ден

Група "Миграция"
Началник група, тел. за връзка: 046/ 680 365
Информация касаеща чужди граждани: тел. 046/ 680 366.
e-mail: [email protected]
Прием на граждани  в рамките на работния ден

Началник сектор"КАПОЧР”:
Телефон за връзка: 046/ 680 444.

РД“Пожарна безопасност и защита на населeнието” – Ямбол
Директор Комисар Кольо Гяуров

адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” №.40
тел/факс. (046) 680 220
дежурен - тел. (046) 680 660

      За контакт с вашия полицейски инспектор:
Полицейски инспектори РУ - Ямбол
Полицейски инспектори РУ -Тунджа
Полицейски инспектори РУ - Елхово
Полицейски инспектори РУ - Стралджа

За  контакти по линии Контрол на общоопасните средства (КОС)
и Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) на следните имейли:

ОДМВР - Ямбол                 
[email protected]
РУ - Ямбол                          
[email protected]
РУ - Тунджа                         
[email protected]
РУ - Елхово                         
 [email protected]
РУ - Стралджа                     
[email protected]

За контакти с сектор "Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности" към ОДМВР - Ямбол:
тел.: 046 680480
e-mail:
[email protected] 

     Банкови сметки на ОД на МВР - Ямбол:

           Сметка за чужди средства:
        
ДСК ЕАД - клон Ямбол
           Код на банката /BIC/ STSABGSF
           Банкова сметка /IBAN/
           BG 20 STSA 93003305143780

           По тази сметка постъпват:
- депозити и гаранции за участие в търгове по Закона за обществените поръчки;
- гаранции от временно задържани лица;

           Транзитна сметка:
           ДСК ЕАД - клон Ямбол
           Код на банката /BIC/: STSABGSF
           Банкова сметка /IBAN/:
           BG 59 STSA 93003194064401

    По тази сметка постъпват всички останали приходи, които се събират в системата на МВР.