МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на свидетелства за управление на МПС

Свидетелство за управление на МПС се издава при:

- Първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС
- Придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория
- Възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки
- Подмяна на стар образец на свидетелството за управление на МПС с нов
- Подмяна, поради изтичане срока на валидност
- Подмяна поради промяна в данните на водача
- Издаване на дубликат на СУМПС, поради унищожаване, повреждане, изгубване или кражба

 

Други документи, издавани от “Пътна полиция – КАТ”

- Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
- Издаване дубликат на контролен талон
- Издаване на удостоверение за правата и наложените наказания като водач на МПС
- Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

    При получаване на новия документ за управление на МПС, водачът трябва да представи старото свидетелство. Ако гражданинът не може да представи старото свидетелство, при получаване на новия документ, той попълва декларация-образец за изгубено или унищожено свидетелство за управление на МПС.