МВР

ОД Ямбол

 

Областна дирекция на МВР Ямбол

 

    Ямболска област граничи с областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и с Република Турция. Граничната зона е 63 км и се обслужва от Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово. На територията на РУ на МВР– Елхово функционира ГКПП – Лесово. Административно областта е разделена на 5 общини – Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово, които се обслужват от 4 районни полицейски управления и 3 полицейски участъка: РУ – Ямбол, РУ – Елхово, РУ – Тунджа, РУ – Стралджа, ПУ – Болярово, ПУ – “Райна Княгиня” към Ямбол, ПУ – Лесово към РУ – Елхово и ПУ – Болярово към РУ – Елхово. Жителите в Ямболска област са 153 021, населени в 4 града и 105 села. Пътната мрежа е около 1000 км като най-интензивно е движението на МПС по пътя Ямбол – Бургас и Ямбол – Република Турция. Кодът на регистрационните табели на МПС е “Y”. На територията на Ямболска област, край с. Кабиле, на площ от над 500 дка, се намира един от уникалните археологически резервати у нас, включващ в пределите си тракийския град Кабиле. Успоредно с Кабиле през епохата на късната античност (ІV - VІ век), своето развитие започва и селището, разположено на територията на днешния град Ямбол. Предполага се, че на 15 май 293 г., преминавайки през него, римският император Диоклециан му дава статут на град и името Диосполис - "Град на Зевс". Днес Ямбол е развит град с богато културно-историческо наследство, съхранявано в добре уредени музей, художествена галерия и библиотека.

    Сградата на ОД на МВР – Ямбол се намира в централната част на града, ул. “Преслав” №40. За контакти със служителите от ОД на МВР - Ямбол:

централа – 046/ 680680

 

 

 

 

 

Административна карта на Ямболска област

    Областна дирекция на МВР - Ямбол осъществява дейността си по противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция на територията на област с административен център Ямбол. Площта е 3 355,5 км2, т.е. 3,1 % от общата територия на страната. Област Ямбол граничи с области Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и с Република Турция. Граничната зона е 63 км, като преминава през териториите на общините Елхово и Болярово и се обслужва от Регионална дирекция "Гранична полиция" - Елхово. На територията на ямболска област функционира ГКПП-Лесово.
    Административно областта е разделена на 5 общини - Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол. Същите се обслужват от 4 районни управления и 3 полицейски участъка.
    Територията на Област Ямбол се пресича от международния транзитен път по транспортния паралел “Север-Юг” и към Черноморското крайбрежие. Пътната мрежа гарантира достъп до Република Турция, морското пристанище и гражданското летище на Бургас. Предстои изграждането на отсечката от магистрала Тракия, която ще преминава през региона.

 

Връзки към други сайтове

Областна администрация – Ямбол 

 

Община Ямбол

 

Община Тунджа

 

Община Елхово

Община Стралджа

 

Окръжен съд – Ямбол

 

Районен съд - Ямбол

 

Административен съд - Ямбол