МВР

ОД Ямбол

 

Препоръки за безопасност на децата

Ако детето  е на възраст между  6 и 12 години и  прекарва известно време само вкьщи след училище:

- научете го да разпознава местата вкъщи, където може да стане пожар и предметите, които могат да го предизвикат.
- тренирайте с него преминаването по пътя за евакуация от дома от различни места.
- уточнете мястото, където може да се скрие, когато не може да избяга при пожар. Добре е това да бъде банята.
- припомняйте му  спешните телефони, на които може да потърси помощ. Най-добре е те да бъдат записани до домашния Ви телефон.

Обяснете му защо не бива:
- да си играе  с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика  ПОЖАР!
- да слага дрехи, обувки или играчки да съхнат  близо  до печката, където могат да пламнат!

Обяснете му защо трябва:
- винаги да проверява дали е  изключило  електрическите уреди, когато свърши работа с тях!
- да съобщи веднага на родителите си или на някой възрастен, ако види, че някой играе с огън.

В случай, че все пак в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага няколко прости правила:

- да запази самообладание и да позвъни на тел. 160 или тел. 112. Да каже точния адрес и какво гори!
- да напусне дома по най-късия път и ако стълбището е задимено, да не ползва асансьор.
- ако стаята се изпълни с дим,  да се движи приведено към пода, покрай стената, ако има възможност, да постави  на устата и носа си носна кърпа.
- да не скача от прозорци и балкони.Да не се  връща за нищо вкъщи, защото животът му е  е по-ценен от всички играчки, дори и от домашните любимци!
- ако не може да избяга, да се скрие се в банята! Да затвори вратата и пусне студен душ.
- ако дрехите му се подпалят да ги свали и да ги пусне на пода или да легне на пода и да се търкала, докато пламъците угаснат.