МВР

ОД Ямбол

 

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

За управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 на промила (включително) се отнемат 10 контролни точки. Ако водачът е заловен повторно да управлява МПС, след употреба на алкохол с посочената концентрация, му се отнемат 13 контролни точки. На водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол (или упойващи вещества), или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта се отнемат 12 контролни точки.

За използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на се отнемат 10 контролни точки.

 По 8 контролни точки се отнемат:
- за неправилно преминаване през пешеходна пътека;
- неправилно преминаване покрай спирка на обществен транспорт или покрай спиращ или спрял автобус;
- за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
- за неползване на предпазен колан или за носене на  каска.

За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (стоп) се отнемат 7 контролни точки, а за  престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели МПС  - 6 точки.

6 контролни точки се отнемат и на водач, заловен да управлява МПС без да притежава   съответното свидетелство за управление или когато то му е отнето по реда на чл. 171, т. 1 Закона за движение по пътищата, както и за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство (без устройство”свободни ръце”) 

Отнемане на 5 контролни точки е санкцията за:
- неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение превозно средство или невземане на мерки за своевременното му отстраняване от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението ; 
- управление на технически неизправно МПС, на което е забранено движението по пътя (включително и до място за отстраняване неизправността);   
- неспазване на сигналите на светофара,  пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, ако това е създало непосредствена опасност за движението;
- неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване или заобикаляне, ако от това е създало непосредствена опасност за движението; 
- неспазване на правилата за използване светлините на превозното средство; неспазване правилата за престой,  паркиране и използване на пътното платно
- управление на технически неизправно превозно средство, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението;
- нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез; 

4 контролни точки се отнемат :
- за навлизане след знак, забраняващ влизането или за движение в забранената посока на еднопосочен  път;
- неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението; 
-  неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище.

За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 контролни точки.