МВР

ОД Ямбол

 

Сектор “Пътна полиция” – Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 91, 
e-mail: [email protected]
Работно време на гишетата за граждани - от 8.30 до 12 ч. и от 13 ч. до 17.30 ч.
Информация за издаване на СУМПС: тел. 046/ 680 277;
Информация за регистрация на МПС: тел. 046/ 680 273;
Административно наказателна дейност в "Пътна полиция": 046/ 680 264.

Приемно време на Началник сектор "Пътна полиция"":
всеки работен ден от понеделник до петък :  09:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 17:00 ч.

Пълен списък на предоставяните административни услуги за водачи на МПС

Пълен списък на предоставяните административни услуги за МПС

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадени наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гише в "Пътна полиция", чрез ПОС -терминал.
Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
ДСК ЕАД - клон Ямбол
Код на банката /BIC/: STSABGSF

От 1 януари2019 г. заплащането на глобите по Закона за движението по пътищата по наказателни постановления и фишове, съставени за нарушения, установени на място, се извършва по сметка

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД и се администрира от Главна дирекция „Национална полиция“.

 

Сметката, по която се плащат глобите по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани със скоростните режими (серия „К“), не е променяна.

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението.
Сметката е открита в БНБ и се администрира от дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР.

 

От 1 януари 2019 г. глобите по електронни фишове (серия „Г“) и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се заплащат по сметка

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.