МВР

ОД Ямбол

 

Сектор “Пътна полиция” – Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 91, 
e-mail: [email protected]
Деловодство – 046/ 680 272

Работно време на гишетата за граждани - от 8.30  до 17.30 ч.
Информация за издаване на СУМПС: тел. 046/ 680 276, 046/ 680 277 и 046/ 680 266;
Информация за регистрация на МПС: тел. 046/ 680 270, 046/680 273 и 046/ 680 274;
Административно наказателна дейност в "Пътна полиция": 046/ 680 264.
Полицейски инспектори: тел.  046/ 680 259 и 046/ 680 280 
Началник група „МПС, водачи и административно-наказателна дейност“:  046/ 680 260
Видеоконтрол, електронни фишове и информация за ПТП / Полицейски инспектори: 046/ 680 256 и 046/ 680 284;
Началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“: 046/ 680 253


Началник сектор "Пътна полиция" - гл.инспектор Тодор Мишинев
Телефон: 046/ 680 255;
Приемно време: всеки работен ден от понеделник до петък :  09:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 17:00 ч.

Списък на предоставяните административни услуги за МПС

АНД и заплащане на глоби по ЗДвП

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадени наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гише в "Пътна полиция", чрез ПОС -терминал.
Банкова сметка /IBAN/ на ОДМВР - Ямбол:
BG 59 STSA 93003194064401
ДСК ЕАД - клон Ямбол
Код на банката /BIC/: STSABGSF

От 1 януари 2019 г. заплащането на глобите по Закона за движението по пътищата по наказателни постановления и фишове, съставени за нарушения, установени на място, се извършва по сметка

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД и се администрира от Главна дирекция „Национална полиция“.

 

Сметката, по която се плащат глобите по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани със скоростните режими (серия „К“), не е променяна.

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението.
Сметката е открита в БНБ и се администрира от дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР.

 

От 1 януари 2019 г. глобите по електронни фишове (серия „Г“) и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се заплащат по сметка

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Administrative services
229 Issuing of duplicate of driving license control coupon
230 Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants
393 Termination of vehicle registration upon written application of owner
448 Issuing of driving license
454 Recovery of vehicle identification number
859 Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration
863 Issuing of international driving license
1204 Issuing of duplicate of driving license
1239 Initial Registration of vehicle
1300 Issuing of summarized references about the number of vehicles
1301 Issuing of transit registration number of vehicle
1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner
1528 Issuing of certifying documents for occured accidents, and other, and for provision of information about carried out activity
1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate
1776 Mounting registration plates on another MoI territory
2152 Preparing written statements on projects related to road traffic organization
2215 Coordination of permit for transport of oversized cargo
2290 Authorization to conduct additional training for drivers
2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers
2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice
2677 Change in the registration
2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties
2679 Recovery of terminated vehicle registration
2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle
2681 Replacing a driving license
2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one
2683 Providing a third registration plate