МВР

ОД Ямбол

 

Подмяна на регистрационните талони със свидетелства за регистрация на МПС

    От месец декември 2003 г. бе въведен нов образец на свидетелство за регистрация на МПС. Новият регистрационен талон се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика.
    Първата е по-голяма и в нея са нанесени всички данни за превозното средство и собственика. Той трябва да се съхранява от собственика и да се представя при необходимост.
    Втората част на талона е с големината на лична карта. Съобразно изискванията на ЕС, тя е с много повече защити срещу фалшифициране - има два холограмни стикера и е изработена от специална хартия. Служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги. Тази част от талона трябва да се представя при проверка на пътя.
    Подмяната на свидетелствата от стария образец с новите бланки се извършва при конкретна промяна в регистрационното състояние на МПС.
    При загубване на първата част или на двете части от свидетелството за регистрация на ППС се подменят и регистрационните табели.