МВР

ОД Ямбол

 

Банкова сметка

IBAN: BG80UBBS80023112499510
Обединена българска банка АД, клон Ямбол

Начин на плащане: по банков път