МВР

ОД Ямбол

 

Новини

8-ми ноември професионален празник на българската полиция

Професионалният празник на българската полиция – 8 ноември бе почетен с тържествено събрание в ОДМВР - Ямбол. Директорът старши комисар Калоян Милтенов поздрави полицаите с професионалния им празник и отбеляза, че призванието на българския полицаи е да осигури спазването на  основния принцип на правовите и демократични общества – върховенството на закона и равенството пред него на всички граждани. „Успехът в работата ни зависи най вече от  нашата професионална компетентност, морални качества, воля и отговорност. Вярвам, че с делата си ще продължим да допринасяме за повишаване  на общественото доверие към българската полиция.“, заключи старши комисар Милтенов и пожела на колегите си и на техните близки крепко здраве, професионални и лични успехи и много споделена радост и топлина.

За съществен принос и проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задачи, свързани с противодействието  на престъпността и опазването на обществения ред  в региона,  със заповед на директора на ОДМВР – Ямбол  с “Писмена похвала” са наградени 31 полицейски служители от дирекцията, а 11 служители  са преназначени на по-висока степен на длъжност.

 

Преди 95 години по инициатива на Софийския градоначалник – О.З. подполковник  Георги Кисьов е потърсена консултация от Светия синод за определяне на светец, който да бъде патрон на полицията. Тогава в писмено мнение на Митрополит Стефан изяснява: „Всички ангели, които са определени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират, животът, имотът и свободата на гражданите.“

С телеграма № 7932 от 24 септември 1924 година, министър Русев нарежда на столичния градоначалник и окръжните управители: „За патронен празник на цялата полиция в царството се определя  Св.Архангел Михаил“  – 8-ми ноември.

07 ное 2019

Традиционната Акция „Зима“ на Пътна полиция стартира на 1 ноември

Тематични специализирани операции, проверки и засилен контрол ще има по пътищата в област Ямбол през целия месец

През месец ноември пътните полицаи, съвместно с партньорите от СБА и БЧК,  провеждат Акция „Зима“. Трите кампании, реализирани успешно през последните  4 години, отново ще съпътстват акцията.

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на пътни превозни средства – велосипеди и превозни средства с животинска тяга. Тази кампания ще се проведе  за времето от 1 до 10 ноември. През тези дни действията на пътните полицаи ще бъдат насочени основно към превенция над поведението на водачите на ППС. Ще се контролира спазването на въведените ограничения за движение на велосипедисти, ППС с животинска тяга  и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа. Ще се взема отношение към водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване извън населени места и в тъмната част на денонощието.

Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Тя ще бъде в ход от 11 до 20 ноември. През тези дни ще се извършва активен контрол спрямо пешеходците за спазване на  правилата за безопасно пресичане, както и за даване предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При констатирани нарушения ще се налагат ефективни санкции. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно особено извън населените места. Тази година  Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, обявен с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. е 17 ноември (в седмицата на третата неделя на месец ноември).

Кампания ”Безопасно шофиране през зимата”, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Тя ще се проведе от 21 до 30 ноември. В тези дни ще има засилен контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на пътниците, както и на водачите на ППС  и на пешеходците.

В рамките акцията ще се провеждат тематични специализирани полицейски операции. Независимо от обявените теми, при установяване по време на проверките на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове, спрямо нарушителите ще се вземе отношение на място. По време на акцията ще се извършат и огледи на състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка, и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност от ПТП. При необходимост ще се изготвят предписания до стопаните на пътя.

31 окт 2019

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Ямбол ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове

 

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

  1. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  2. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

16 окт 2019

В МВР е открита денонощна линия за сигнали за нарушения, свързани с изборния процес

На телефон 02/982 22 32 и имейл [email protected] ще се приемат сигнали, съотносими към дейността на МВР

От 27 септември до 4 ноември 2019 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия - телефон 02/982 22 32 и имейл [email protected] – за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове. Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР.

30 сеп 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец ноември 2019 г.

През месец ноември 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 14.11.2019 г. от 13:30 ч. в с. Кукорево;

                                на 14.11.2019 г. от 14:30 ч. в с. Тенево;

                                на 28.11.2019 г. от 13:30 ч. в с. Робово;

                                на 28.11.2019 г. от 14:30 ч. в с. Сламино;

                                на 28.11.2019 г. от 15:30  в с. Каравелово.

        

Община Елхово: на 07.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Лалково;

                              на 14.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Чернозем;

                              на 21.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Ружица;

                              на 28.11.2019 г. от 10:00 ч. в с. Попово.

 

Община Стралджа: на 19.11.2019 г. от 10:30 ч. в с. Джинот;

                                   на 21.11.2019 г. от 13:00 ч. в с. Каменец;

                                   на 26.11.2019 г. от 11:00 ч. в с. Първенец;

                                   на 28.11.2019 г. от 11:00 ч. в с. Иречеково.

 

 

 

 

06 ное 2019

В спокойна обстановка започна втория тур на местните избори в област Ямбол

През изминалото денонощие няма регистрирани нарушения на обществения ред в региона.

Създадена е организация и служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол  ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти и документи с изтекъл срок с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. Удостоверителните документи служат единствено и само за изборния ден - 3 ноември, за упражняване на право на глас. Издадените удостоверения за гласуване за 27 октомври не важат за втория тур.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail [email protected]

Припомняме, че в секциите за гласуване не се допускат лица във видимо нетрезво състояние, както и лица носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Полицейските служители ще се намесват за възстановяване на реда при необходимост и по решение на СИК.

03 ное 2019

ОДМВР-Ямбол е предприела необходимите мерки за осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите по време на втория тур на местните избори

Над 300 служители на МВР са ангажирани в охраната на ОИК, СИК , обезпечаването на реда и безопасността на движение в областта по време на втория тур за избори на общински кметове и кметове на населени места. Охраната на секциите ще бъде поета от служителите на 2 ноември и ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа от всички СИК в ОИК.

Създадена е организация служителите на сектор „Български документи за самоличност“  в ОДМВР-Ямбол да  съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на втория тур на изборите за общински съветници и за кметове. Гишетата на сектора в Ямбол ще работят на 2 ноември (събота) от 8,30 до 17,30 часа, а на 3 ноември (неделя) от 8,30 часа до 19,30 часа. Гишетата на сектор „БДС“ в РУ- Елхово и РУ-Стралджа ще работят на 3 ноември (неделя) от 08,30 до 19,30. Удостоверителните документи служат единствено и само за изборния ден за упражняване на право на глас.

От 29 октомври до днес на обяд сектор  „Български документи за самоличност“  са издали 7 удостоверения на граждани, които са подали заявления за смяна на документи и искат да упражнят правото си на глас в неделния ден.

01 ное 2019