МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

    Издава се на водач, който няма наказания за нарушения на правилата за движение от първоначално придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 г., считано от 15.10.2002 г.

    За издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания". Водачът на МПС следва да подаде в сектор “Пътна полиция” по местоотчет на водача:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за платена държавна такса
  3. Валидно свидетелството за управление на МПС

    Контролният талон "Водач на МПС без наказания" дава право на притежателя му на еднократно освобождаване от отнемане на контролни точки при констатирано нарушение на правилата за движение.