МВР

ОД Ямбол

 

Отнемане на точки, загуба на правоспособност

    Първоначалният максимален размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39, независимо от опита му зад волана.
Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление за констатирано нарушение.

    При налагане на наказания за нарушенията, посочени в Наредба ІЗ-1959, в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки.

    Еднократно не се отнемат контролни точки  на водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания". Такъв талон се издава на водач, който няма наказания за нарушения на правилата за движение от първоначално придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 г., считано от 15.10.2002 г.

    Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно свидетелството си за управление в сектор "Пътна полиция". При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат, като му налага и парична санкция.

    Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса.