МВР

ОД Ямбол

 

Противопожарни правила по време на коледните и новогодишните празници

Когато избирате място за елхата, поставете я далеч от пердетата и други горими материали. Ако използвате електрическа украса, проверете добре техническото й състояние и изправността на електрическото захранване.

Отстранете складираните горими вещи и хартии от балкона – те  са опасни при попадане на фойерверки и сигнални ракети върху тях. Същото важи и за съдове с бензин, спирт и други леснозапалими течности, особено ако не са добре затворени.

Погрижете се за изправността на готварските и отоплителните уреди!
Проверете изправността на електрическата и газовата инсталации!

Какво да не правим ?

Не отрупвайте елхата с  хартиени гирлянди и памук!
Не оставяйте елхата със запалени бенгалски огньове без наблюдение!
Не хвърляйте безразборно фойерверки и бенгалски огън!
Не оставяйте включени домакински уреди продължително време без наблюдение!
Не разрешавайте на малките деца да си играят с кибрит, бенгалски огън, сигнални ракети и фойерверки. На по-големите деца разяснете какви са опасностите при тяхното използване!
Не оставяйте децата сами в къщи!

Ако все пак нещо помрачи празничното Ви настроение, не забравяйте, че на телефони: 112, тел. 166 в РУ и на тел.160 в РС ПБС дежурят хора, готови да Ви помогнат.