МВР

ОД Ямбол

 

Бъдещето е в превенцията

“Пази и мен!” - кампания по безопастност на движението

    По повод 27 април – Европейски ден за пътна безопасност, ОД на МВР – Ямбол организира множество инициативи, насочени основно към опазване живота и здравето на децата. Мотото на кампанията беше “Пази и мен!”. Идеята беше в мероприятията да се включат гражданите на Ямбол, деца от всички учебни заведения в града, включително и от детските градини. Инициативата беше обезпечена финансово по проект на МВР «Мобилен обучителен център»  в рамките на стратегията «Полицията в близост до обществото».
    Участниците в мероприятията получиха тениски, светлоотразителни жилетки, светлоотразители и други награди. ОД на МВР – Ямбол отпечата и "Наръчник за безопасно движение", джобен формат, който пътните полицаи раздаваха безплатно. 
     В северната част на Безистена бяха разположени три шатри, в които деца и възрастни пробваха знанията си по безопасно движение /решаваха листовки/,  пътни полицаи информираха гражданите по проблеми, свързани със Закона за движение по пътищата, регистрацията на автомобили, с безопасността на движението и други. На млади шофьори бяха връчени свидетелствата за правоуправление, преди това обаче те изгледаха филма “Умирай лесно!” – 2 с автор Емилия Антова . Около Безистена беше подредена изложба с рисунки на тема “Пази и мен!”. В изложбата бяха включени най-добрите рисунки на деца от 8 до 18 години. Имаше и конкурс за рисунка на асфалт на тема “Пази и мен!”, в който участваха деца от детските градини и в предучилищна възраст. Интерес предизвика и състезанието по приложно колоездене.

12 юни 2009

Отряди "Млад огнеборец"

    Отборът на ОУ «Христо Ботев», с Кукорево се класира за втора година на първо място при проведеното на 15.05.09 г. областно състезание «Млад огнеборец» в Градския парк на Ямбол. Победителите участват на републиканското състезание в с. Кранево, Варненска област. Областният кръг бе открит от началника на служба «Пожарна безопасност и спасяване комисар Йордан Събев. Участваха три отбора от Ямбол, Елхово и с. Кукорево, общ. Тунджа. Младите огнеборци се състезаваха в дисциплините «бойно разгръщане на състезателна пътека» и «400 м щафетно бягане с препятствия». Ръководител на областното състезание беше главен инспектор Живко Бянов, а съдия, главен инспектор инж. Николай Колев, служител в «Пожарна безопасност и спасяване» - Ямбол. На откриването присъства и началникът на РИ на МОН Николай Колев.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 юни 2009

Лагер-школа "За моята безопасност"

    За трета поредна година в ОД на МВР - Ямбол функционира школа “За моята безопасност”, в която са включени ученици от ОУ “Димчо Дебелянов”, гр. Ямбол. По предварително разработени учебни планове децата бяха запознавани със спецификата на полицейската работа, с правата и задълженията им като граждани, с безопасността на движението и много други теми, отнасящи се до тяхното поведение.
    Като финал на тригодишното обучението беше организиран едноседмичен лагер за 25-те деца от школата. Считаме, че това позволи всичко научено на теория да се приложи и като практическо обучение с цел, изграждане на модели на безопасно поведение. По време на лагера имаше часове по усвояване на техники за самозащита, оказване на първа помощ на пострадали, решаване на листовки по безопасност на движението и други полезни занятия.
     Лагер-школата “За моята безопасност” беше напълно безплатна за децата, тъй като ОД на МВР – Ямбол представи проект пред Постоянната работна група на МВР “Полицията в близост до обществото”, а проектът беше финансиран с 5 000 лв. Практическото обучение се проведе в лесопарк “Бакаджик” – хижа “Индже Войвода” през периода 13 юни – 20 юни, 2008 г. Ръководител беше регионалният говорител на МВР Катя Няголова. На финала участниците получиха удостоверения за завършена школа “За моята безопасност”, както и много подаръци.

 

12 юни 2009