МВР

ОД Ямбол

 

Регистриране на рекламен надпис и емблема на ППС

Собственикът представя:

  • Заявление – по образец
  • Два комплекта снимки (проект) на превозното средство с поставени рекламни надписи и емблеми

Изисквания

Всички надписи следва да бъдат изписани на български език, с изключение на търговските марки. Надписите могат и да се дублират на чужд език.
За рекламиране на чужди търговски марки е необходим договор за ползване с правоносителя на търговската марка.
Забранява се изписване или залепване на надписи и емблеми върху стъклата и фаровете на МПС.
Забранява се затъмняване на предното и предните странични стъкла. Задните странични стъкла могат да се затъмняват, само при наличие на странични огледала за обратно виждане.