МВР

ОД Ямбол

 

Административно обслужване

Документи за самоличност

Срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца

Списък на предоставяните административни услуги BG / ENG

Звена за административно обслужване

Административни услуги

Аdministrative services

Съобщение - м. юни 2019 г.

Административни услуги на звената „Български документи за самоличност“ в РУ-Елхово и РУ-Стралджа

За гражданите подаващи заявления в звено „Български документи за самоличност“ в РУ-Елхово

Начин на плащане и банкова сметка на ОДМВР - Ямбол за плащане на такси по Тарифа № 4

Степен на удовлетвореност на потребителите от предоставените услуги в сектор БДС - 2019

Често задавани въпроси

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в БЪЛГАРИЯ

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в ЧУЖБИНА

Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.

Ред за подаване на заявление за издаване на първа лична карта на лица навършили 14 г., но ненавършили 18 г.

Такси за новите български лични документи

Задължения на гражданите

Постоянен адрес

Пълномощно при издаване на паспорт в отсъствието на единия родител

Декларация при изгубен, откраднат, унищожен или повреден документ

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт

Глоби

При промяна на имена и/или постоянен адрес

Електронните услуги са достъпни на "Портал за електронни административни услуги"

За допълнителна информация можете да посетите сайта на ДБДС

 Справка за издадени и неполучени български лични документи може да получите на сайта на МВР: 

Справка за издадени и неполучени български лични документи