МВР

ОД Ямбол

 

Контакти


РДПБЗН - Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 046/680670

РСПБЗН - Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 60
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 046/661241

РСПБЗН – Eлхово
Адрес: гр. Елхово, ул. „Огнеборец“ № 1
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 04788/8310

РСПБЗН – Стралджа
Адрес: гр. Стралджа, ул. „Aлександър Стамболийски“ №57
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 04761/5210

Работно време: Понеделник – Петък от 08:30 до  17:30

Address: reg. Yambol, Yambol Municipality, Yambol, 18, George Papazov Str.
Contact phone: 046/680670
E-mail: [email protected]

RSFSCP – Yambol
Address: Yambol, 60, Preslav Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 046/661241

RSFSCP - Elhovo
Address: Elhovo, 1, Ognebotetc Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 04788/8310

RSFSCP - Straldzha
Address: Straldzha, 57, Alexandar Stamboliiski Str.
Е-mail: [email protected]
Contact phone: 04761/5210

Working hours: Standard working hours: 08:30 to 17:30