МВР

ОД Ямбол

 

Разположение на стационарни и мобилни камери за установяване на нарушения по ЗДвП на територията на област Ямбол

Места с контрол на скоростта чрез мобилни автоматизирани технически средства на територия на ОДМВР – Ямбол.

 

№ на пътТочен километър и разположение до търговски или друг обект в близост до точката за контрол /ако съществува такъв/Вид на техническото средство /стационарно или мобилно/Контролна посока и въведено ограничение

І-6

(РУП-Стралджа)

км 424+600, с.Лозенец до „Моста”“TFR 1M” №594/12в двете посоки при ограничение 50 км/ч. за населено място

І-7

(РУП-Стралджа)

км 240+600, с.Зимница до „ЖП надлез”“TFR 1M” №594/12в двете посоки при ограничение 50 км/ч. за населено място

Гр.Стралджа

(РУП-Стралджа)

ул. Младост, до Южен парк“TFR 1M” №594/12в двете посоки при ограничение 50 км/ч. за населено място

І-7

(РУП-Елхово)

Км.300+0 “TFR 1M” №525/07в двете посоки, 50 км/ч. с пътен знак В26

І-7

(РУП-Елхово)

Км. 284+080 до б-я „Терминал кар”“TFR 1M” №525/07в двете посоки, 70 км/ч. с пътен знак В26

І-7

(РУП-Елхово)

Км. 287+249“TFR 1M” №525/07в двете посоки, 70 км/ч. с пътен знак В26

І-7

(РУП-Елхово)

Км. 308+980“TFR 1M” №525/07в двете посоки, 90 км/ч. – извън населено място

І-7

(РУП-Елхово)

Км. 295+500“TFR 1M” №525/07в двете посоки, 60 км/ч. с пътен знак В26

ІІ-79

(РУП-Елхово)

Км. 27+0 /до р-н с път ІІІ-5308/“TFR 1M” №525/07в двете посоки, 50 км/ч. с пътен знак В26

ІІ-79

(РУП-Елхово)

Км. 11+3 /с. Златница/“TFR 1M” №525/07в двете посоки 50 км/ч. за населено място

I-7

(РУП-Тунджа)

км.265+0 (в с. Окоп)“TFR 1M” №525/07В посока към гр. Ямбол-50 км/ч. за насел. място

I-7

(РУП-Тунджа)

Км. 269+500“TFR 1M” №525/07В двете посоки, 90 км/ч. за извън населено място

I-7

(РУП-Тунджа)

Км. 272+270 Авиописта с. Тенево“TFR 1M” №525/07В двете посоки, 90 км/ч. за извън населено място

I-7

(РУП-Тунджа)

Км. 280+750“TFR 1M” №525/07В двете посоки 90 км/ч. за извън населено място

II-53

(РУП-Тунджа)

Км. 137+700 ( п.в. АМ “ А-1” )“TFR 1M” №525/07В двете посоки, 60 км/ч. с п.з. В26

II-53

(РУП-Тунджа)

Км.139+600 “TFR 1M” №525/07В посока от гр. Ямбол, 90 км/ч. за извън населено място

II-53

(РУП-Тунджа)

Км.162+500 ( с.Калчево)“TFR 1M” №525/07В двете посоки 50 км/ч. за населено място

III-7072

(РУП-Тунджа)

Км. 18+500 (с. Чарган )“TFR 1M” №525/07В двете посоки 50 км/ч. за населено място

III-536

(РУП-Тунджа)

Км. 12+0 ( с. Роза )“TFR 1M” №525/07В двете посоки 50 км/ч. за населено място

III-5503

(РУП-Тунджа)

Км. 28+300 ( с. Болярско )“TFR 1M” №525/07В двете посоки 50 км/ч. за населено място

III-5503

(РУП-Тунджа)

Км. 22+300 (с.Бояджик)“TFR 1M” №525/07В двете посоки 50 км/ч. за населено място

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Ул. „Търговска” №91“TFR 1M” №525/07Посока цетър 40 км/ч. с п.з. В 26

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Ул. „Преслав” с/у б-я „Петрол”“TFR 1M” №525/07В двете посоки, 50 км/ч. за населено място

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Обходен път „Изток” до №10 /Дом за стари хора/“TFR 1M” №525/07В двете посоки, 40 км/ч. с пътен знак В26

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Бул. „Европа” №3 /До фирма „Миролио”/“TFR 1M” №525/07в посока ЦГЧ, 50 км/ч. за населено място

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Бул. „Европа” /До б-я „Петрол”/“TFR 1M” №525/07в посока изхода на града, 50 км/ч. за населено място

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Ул. „Граф Игнатиев” № 7 /До рокерския клуб/“TFR 1M” №525/07в посока ул. „Търговска” 50 км/ч. за населено място

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Ул. „Граф Игнатиев” № 173-175 /До Технополис и Лидъл/“TFR 1M” №525/07в посока ЦГЧ, 50 км/ч. за населено място

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Ул. „Николай Петрини” /до №82 на ул. „Крали Марко”/“TFR 1M” №525/07Пътен знак В26 - 50 км/ч. в посока ул. „Срем”

Гр. Ямбол

(РУП-Ямбол)

Ул. „Николай Петрини” /до №5 на ул. „Тракия”/“TFR 1M” №525/07Пътен знак В26 - 50 км/ч. в посока ул. „Търговска”