МВР

ОД Ямбол

 

Районни служби ПБЗН

РСПБЗН-ЯМБОЛ
НАЧАЛНИК – ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПЛАМЕН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ


приемен ден: вторник от 9:00 до 11:00
телефон за контакт: 046 661 241

Административен пощенски адрес на РСПБЗН-Ямбол
гр.Ямбол ул.“Преслав“ №60

Адрес на електронна поща: [email protected]


РСПБЗН-EЛХОВО
НАЧАЛНИК – ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ


приемен ден: вторник от 9:00 до 11:00
телефон за контакт: 046 680 145

Административен пощенски адрес на РСПБЗН-Елхово
гр.Eлхово ул.“Огнеборец“ №1

Адрес на електронна поща: [email protected]


РСПБЗН-СТРАЛДЖА
НАЧАЛНИК – ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР СТОЯН КОЛЕВ ТЕНЕВ


приемен ден: вторник от 9:00 до 11:00
телефон за контакт: 046 680 198

Административен пощенски адрес на РСПБЗН-Стралджа
гр.Стралджа ул. „Aлександър Стамболийски“ №57

Адрес на електронна поща: [email protected]