МВР

ОД Ямбол

 

Първа помощ при отравяния с медикаменти и наркотици

    Острите отравяния настъпват 20-30 мин. след приемането им. Започва сънливост, преминава се в дълбок сън до спиране на дишането и сърдечната дейност. При прием на опиати като морфин, хероин, освен гореспоменатите симптоми, се наблюдава и свиване на зениците, те стават като главички на карфици.

    Когато пострадалият е все още в съзнание и има данни, че е погълнал таблетки, се прави стомашна промивка, като му се дава да пие 1-2 литра вода и се предизвиква повръщане. Процедурата се повтаря 3-4 пъти и се осигурява незабавно транспортиране в здравно заведение.

    Ако потърпевшият е в безсъзнание и има данни за употреба на опиати, се започва незабавно изкуствено дишане и сърдечен масаж, които продължават и по време на транспортирането.

    При отравяне с алкохол е необходимо пострадалият по най-бързия начин да бъде откаран в токсикологично отделение. По време на транспортирането трябва да се поддържат свободно проходими дихателните пътища.