МВР

ОД Ямбол

 

Издаване на удостоверителни документи

    Група "Миграция" в ОД на МВР – Ямбол издава удостоверителни документи на чужденци и на граждани на Европейския съюз по тяхно искане.
    За целта чужденецът или гражданинът на ЕС подава саморъчно написана молба и представя документ за платена държавна такса в размер на 30 лв за чужденци и 7 лв. за граждани на ЕС.
    Услугата се изпълнява за срок от 7 работни дни.