МВР

ОД Ямбол

 

Подмяна на “фалшиви банкноти”

Този вид измами периодично се появяват и в Ямбол. Извършват се в района на кредитни учреждения спрямо хора, които току-що са изтеглили голяма сума пари. На около 100 м от банката изтеглилият вече пари е настигнат от човек, облечен с дрехи, съответстващи на представата за банков чиновник или охранител и му съобщава,   че в банката е постъпила партида фалшиви (или белязани от полицията) банкноти и изтеглената от него сума е изплатена от тях. За по-голяма сигурност подмяната им с редовни банкноти трябва да бъде извършена в изнесен офис на банката или автомобил. Измамникът отвежда потърпевшия до обществена сграда с повече входове и изходи (хотел, учреждение), оставя го да изчака във фоайе или чакалня и .. не се връща повече.
Извършителите се ориентират изключително към хора от третата възраст с влошено зрение ( носещи очила).

Полицията препоръчва на гражданите в подобен случай да изберат един от двата безопасни варианта:

  • Да кажат на чиновника, че ще отнесат парите за проверка в полицията и ако наистина се окажат фалшиви или белязани, ще се върнат да ги подменят.
  • Да се върнат веднага на касата в банката с или без чиновника.