МВР

ОД Ямбол

 

2017-0001 Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет «Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за видеонаблюдение в РУ – Елхово», фи...

11 май 2017

2017-0001 Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет «Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за видеонаблюдение в РУ – Елхово», финансирана по споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 – “Укрепване на капацитета, свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”

Документи и информация

 

1. Обява за събиране на оферти 

2. Документация

3. Техническа спецификация

4. Отговор                   17.05.2017 г.

5. Протокол от 13.06.2017 г.
6. Договор         13.07.2017 г.
7. Приложение

 

 

 13 юли 2017 | 17:06