МВР

ОД Сливен

 

Структура

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН)
гр. Сливен, ул. „Д-р Миркович” № 2, ет. 5; тел: 044/644 336; [email protected]
Приемен ден на директора на РДПБЗН комисар Владимир Демирев –
понеделник от 15,00 ч. до 17,00 ч.
Сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” - тел. 044/644 566
Началник -  главен инспектор Андрей Алексиев
Сектор „Превантивна и контрол дейност ” - тел. 044/644 360
Началник – главен инспектор Иван Георгиев

Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН)
РСПБЗН-Сливен – гр. Сливен, ул. „Георги С. Раковски” № 22А, тел.: 044/644 336; [email protected]
Началник  - главен инспектор Антон Михайлов
РСПБЗН-Нова Загора – гр. Нова Загора, ул. „Петър Бакалов” № 3, тел.: 0457/62 640; [email protected]
Началник – главен инспектор Васил Василев
РСПБЗН-Котел – гр. Котел, „Промишлена зона” № 1, тел.: 0453/42 445; [email protected]
Началник – главен инспектор Константин Кондев
РСПБЗН-Твърдица – гр. Твърдица, ул. „Княз Борис I” № 72А, тел.: 0454/42 404; [email protected]
Началник – главен инспектор Денчо Чомаков
 
СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ НА:
Ел.поща - [email protected]
и на посочените телефони