МВР

ОД Сливен

 

Полицейски инспектори

 

Старши инспектор Митко Минчев Димитров - Началник група "ОП" тел. 0454/4-24-01, 0454/4-24-02

Приемни дни и часове: Понеделник:10.00-12.00ч, Четвъртък:16.00-18.00ч.

 

Инспектор Атанас Томов Томов - полицейски инспектор

гр.Шивачево

 

Мл.експерт Иван Йорданов Иванов - младши полицейски инспектор

гр.Твърдица, кв.Козарево

 

 

Гл.полицай Недка Желева Мазнева- младши полицейски инспектор

 гр.Твърдица, кв.Козарево

 

Гл.полицай Петко Христов Петков - младши полицейски инспектор

 с. Оризари  

 

Мл.експерт Димо Йорданов Димов- младши полицейски инспектор

с. Сборище

 

Мл.експерт Стамо Василев Стамов - младши полицейски инспектор

гр.Шивачево ; с.Червенаково; с.Близнец; с.Сърцево

 

Мл.експерт Пламен Костадинов Динков - младши полицейски инспектор

гр.Шивачево

Мл.експерт Луко Георгиев Луков - младши полицейски инспектор

с.Боров дол; с. Жълт бряг; с.Бяла паланка

 

 

Мл.експерт Димитър Иванов Панев - младши полицейски инспектор

с.Сборище