МВР

ОД Сливен

 

Отдел "Охранителна полиция"

Отдел „Охранителна полиция” включва три сектора,
осъществяващи дейности по опазване на обществения ред, превенция на правонарушенията, предотвратяване и участие в разкриването на престъпления, осигуравяне на безопасност и контрол на пътното движение.

  • Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"
  • Сектор "Пътна полиция"