МВР

ОД Сливен

 

Група "ОДЧ" в МВР

Оперативната дежурна част осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на областта.
Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:


       • за нарушенията на обществения ред
       • за пътната обстановка и пътната аварийност
       • за престъпленията и правонарушенията
       • за стихийни бедствия, крупни аварии, катастрофи
       • за сериозни инциденти, застрашаващи обществения ред и сигурността в областта

Осъществява законосъобразно, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка.
Инициира и координира взаимодействия с другите национални и териториални служби на МВР и регионалните дежурни центрове на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението", Областна управа, Общински администрации и Областно пътно управление.