МВР

ОД Сливен

 

РУП Сливен

 

Полицейски инспектор Митко Желев Георгиев

приемна - кв."Българка" бл.3 

сряда 17.00-19.00ч ; вторник 15.00-17.00ч. тел. 044 644 562

обслужвана територия: кв."Сини камъни""

 

Обслужвана територия: южно от  ул.”Г.Икономов” до ул.”17-ти януари”, западно от бул."Ст.Караджа" да кръстовище с Дамарски мост, източно от местност ”Батмиш” и северно от местност ”Хамам баир”
(части от кв.”Клуцохор”)
Временно се обслужва от полицейски инспектор Добромир Колев Добрев 

 

neven penev

Полицейски инспектор Невен Иванов Пенев  

приемна: ул."Ген.Скобелев"5 -"Бараки-2"двор на РУП-Сливен

вторник 17,00-19,00ч.; петък 10,00-12,00ч.

Обслужвана територия: северно от ул. “Г. С. Раковски”, източно от ул. “Великокняжевска”, западно от  ул. “Елисавета Багряна”  и  местността”Селището"

 

Полицейски инспектор Михаил Георгиев Генчев

приемна - кв-Българка бл.№ 3 тел. 044 644 365

понеделник 10.00-12.00ч. ; сряда 16.30-18.30ч.

обслужвана територия:  източно от р.”Новоселска река” , северно от бул. “Панайот Хитов”, автобусно и тролейбусно обръщало, западно от “Дюлева река” и прилежаща зона на север / вилна зона “Мацулка” и “Хисарлъка”/

 

Полицейски инспектор Пламен Диманов Петков

приемна -"Бараки-2"двор на РУП-Сливен

 понеделник 10.00-12,00ч.; четвъртък 17.00-19.00ч.;   тел.044.644 465

обслужвана територия: южно от ул.”Г. С. Раковски”до ул.“Драган Цанков”,  северно от бул. “Цар Освободител” и кв."Република"

 

Полицейски инспектор Красилир Митев Йорданов

приемна - кв-Българка бл.№ 3 тел.044 644 526

понеделник 10.00-12.00ч; сряда 16.00-18.00ч. 

обслужвана територия: кв."Българка"

Полицейски инпектор Димитър Стефанов Андонов

приемна: кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен  тел.044 644 568

приемни дни и часове: понеделник 17.00-19.00ч. ; вторник 16.30-18.30 ч.

обслужвана територия: кв."Дружба"

 

Младши полицейски инспектор Свилен Георгиев Радков

приемна - ул."Ген.Скобелев"№5, сграда РУ-Сливен, ет.1 тел. 044 644 539

сряда 17.00-19.00ч. петък 10.00-12.00ч.  

обслужвана територия:кв."Комлука"

Мл.полицейски инспектор Елена Георгиева Славова

приемна - кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен  тел. 044 644 527

сряда 10.00-12.00ч. ; четвъртък 16.30-18.30ч.

обслужвана територия:кв."Ст.Заимов"-север и кв."Младост"

 

 

Обслужвана територия:северно от ул."Г.Икономов" до пл."17-ти януари", западно от бул."Тракия", западно от бул."6-ти септември", промишлена зона-фирми и обекти югозападно от река Асеновска до кръстовищетно с бул."Тракия"
Временно се обслужва от полицейски инспектор Добромир Колев Добрев

Полицейски инспектор Михаил Тодоров Гидиков

приемна -"Бараки-2"двор на РУП-Сливен

 понеделник 09.00-11.00ч.; вторник 17.00-19.00ч.  тел.644243

обслужвана територия: бул. “Цар Освободител”, бул. ”Братя Миладинови”, бул. “Ст. Караджа”,  ул.”Попска”, ул.”Димитър Кавалджиев”, ул.”Веслец” до ул.”Г.Икономов”  р.”Асеновска” и бул.”Цар Симеон” до кръстовището с бул.”Цар Освободител”

Полицейски инспектор Добромир Колев Добрев

приемна: ул."Ген.Скобелев" №5 (Пилишева къща ет.2) тел.644 278

понеделник 16.30-18.30 ч.; петък 10.00-12.00ч.

обслужвана територия: местност “Батмиш”, ”Хамам Баир”,       “Попов път” , “Терасите”, “Башчардак” и промишлена зона южно от гр.Сливен , на запад от  бул. ” Ст.Караджа ”, западно от ул .”Самуиловско шосе ” до първокласен път І-6 и западно от ул. ” Банско шосе ” до  жп.прелез

 

Полицейски инспектор Васил Митков Монев

приемна: ул."Ген.Скобелев" №5 (бараки в двора на РУ-Сливен) тел.644 243

вторник 17.00-19.00 ч.; петък 10.00-12.00 ч.

обслужвана територия: Централна градска част - южно ул.”Г. С. Раковски” и  ул.”Макгахан” , западно от ул.“Драган Цанков”
северно от бул. “Цар Освободител”, югоизточно от ул. “Ген. Скобелев” и
промишлена   зона южно от гр.Сливен  заключена  между бул.”Ст.Караджа”,   р.”Асеновска” до бул.”Илинденско въстаниe“.

Rusko Iliev

Полицейски инспектор Руско Стефанов Илиев

приемна - кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен  тел. 044 644 527

сряда 10.00-12.00ч. ; четвъртък 16.30-18.30ч.

обслужвана територия:кв."Ст.Заимов"-югJivko Atanasov

Мл.полицейски инспектор Живко Георгиев Атанасов

приемна - кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен  тел. 044 644 568

петък 10.00-12.00ч. ; вторник 16.30-18.30ч.

обслужвана територия:кв."Дрежба"-2,  бл.20-бл.41Nikolaio Kolev

Полицейски инспектор Николай Иванов Колев

приемна - ул."Ген.Скобелев"№5, сграда РУ-Сливен, ет.1 тел. 044 644 539

сряда 17.00-19.00ч. петък 10.00-12.00ч.  

обслужвана територия:кв."Комлука"


Anastas Ivaniv


Полицейски инспектор Анастас Иванов Иванов

приемна: кв."Даме Гпуев" бл.29; вторник 16,30-18,30ч. тел. 044 644 527

обслужвана територия кв."Даме Груев"