МВР

ОД Сливен

 

Български документи за самоличност


Административно обслужване

АДРЕС: 8800 Сливен, ул."Д-р Миркович" №2
тел:044 644 355 - Информация на посоченият телефон може да получите за времето от 08,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.
РАБОТНО ВРЕМЕ: всеки работен ден от понеделник до петък: 08:30 до 17:30 часа без прекъсване 
Приемен ден на началник с-р "БДС" всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 часа

ADDRESS: 8800 Sliven, 2 “Dr. Mircovich” str.
tel: +359 44 644 355
Email: [email protected]
WORKING TIME: 08:30 – 17:30, non-stop.
VISITING DAYS of the head of  sector “BDS”: every Tuesday and Thursday from 14:00 to 17:00

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР – 
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

Условия за подаване на заявление за издаване на СУ на МПС в Районните управления

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Инструкция за получаване и попълване на заявления за издаване на български лични документи

СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИ И НЕПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ