МВР

ОД Сливен

 

Български документи за самоличност

Сектор “Български документи за самоличност” е специализирана група в МВР  за издаване на български лични документи и контрол по тяхното ползване и съхраняване.
Основни направления на дейност на групата са:
• Приемане, изготвяне и връчване на български лични документи
• Контол по ползването и съхраняването на българските лични документи
• Поддръжка на документални, картотечни и автоматизирани информационни фондове
• Предоставяне на данни от информационните фондове на дължавни органи, юридически и физически лица.

  
Адрес на сектор “БДС” при ОД МВР Сливен: гр. Сливен, ул. “Д-р Миркович” №2
Телефон за информация – 044-644-244; 044-644-355
Работно време на групата:
От понеделник до петък от 08,30 ч. до 17,30 ч. – непрекъснато

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ADMINISTRATIVE SERVICE

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Важно да се знае

Инструкция за получаване и попълване на заявления за издаване на български лични документи

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в БЪЛГАРИЯ

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в ЧУЖБИНА

Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.

Ред за подаване на заявление за издаване на първа лична карта на лица навършили 14 г., но не навършили 18 г.

Такси за новите български лични документи съгласно Тарифа №4 за таксите, които сесъбират в системата на МВР по закона за държавните такси

Начин на плащане

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт

При промяна на имена и/или постоянен адрес

Отговори на често задавани въпроси

Бланки

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР