МВР

ОД Сливен

 

Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила от Република БългарияОДМВР СЛИВЕН

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)

Контакти:

 

 

ОДМВР Сливен

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

 

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

 

 

Банкова сметка

 

BIC:UBBS BGSF

 

ОББ - клон Сливен

 

IBAN: BG55 UBBS 8002 3106 1387 00

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец