МВР

ОД Сливен

 

Конкурси


Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

НАРЕДБА №8121з-344/25.07.2014г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Заповед № 343з-816/13.04.2021г.

Заповед № 343з-816/13.04.2021г. за набиране на документи за ЛРТП- отчетник, планиране на материали в сектор ФОУССД в  ОА в ОДМВР- Сливен
Анкетна карта
Декларация за бълг. гражданство
Заявление за кандидатстване
Крайно класиране

Допуснати кандидати по заповед № 343з-816/13.04.2021 г.

 

Обявление № 8121р-4839/22.03.2021г.

 Обявление на конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор Български документи за самоличност в ОДМВР Сливен

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение

Заповед № 343з-336/11.02.2021г.

Заповед № 343з-336/11.02.2021 г. за набиране на ЛРТП -2 вакантни бройки в сектор Български документи за самоличност в ОДМВР Сливен

Анкетна карта
Декларация за бълг. гражданство
Заявление за кандидатстване
Допуснати кандидати по заповед 343з-336/11.02.2021г.
Крайно класиране по заповед № 343з-336/11.02.2021 г.

Обявление № 8121р-2213/04.02.2021г. 

Обявление за конкурс на длъжност финансов контрольор в ОДМВР Сливен
Списък на допуснати и недопуснати кандидати – по обявление за финансов контрольор № 8121 р-2213/04.02.2021 г. и заповед 8121К-917/29.01.2021г.
Съобщение до допуснатите кандидати 
Протокол - резултати
Класиране

 

Заповед № 8121К-503/25.01.2021г.

Заповед № 8121К-503/25.01.2021г. за назначаване на държавна служба в МВР
Допуснати кандидати по конкурс МЗ № 8121К-503/2021г.
Съобщение
Протокол от етап „Изследване на физическата годност” 
Допълнителен протокол след етап ИФГ за конкурс МЗ № 8121К-503/20221 г. 
Съобщение за конкурс МЗ №8121К-503/25.01.2021 г.
Протокол след етап „Психологично изследване“ – първа част, конкурс МЗ № 8121К-503/25.01.2021г.

 

Заповед №343з-2682/29.12.2020г. 

Заповед №343з-2682/29.12.2020 г.за набиране на ЛРТП в сектор БДС /1 вакантна бройка в  РУ- Нова Загора / и /1 вакантна бройка в  РУ-Котел/ в ОДМВР- Сливен 
АНКЕТНА КАРТА
декларация за бълг. гражданство
заявление за кандидатстване
Допуснати кандидати по заповед №343з-2682/29.12.2020г.
Крайно класиране по заповед № 343з-2682/2020г.

Заповед №343з-2683/29.12.2020г. 

Заповед №343з-2683/29.12.2020 г. Заповед за набиране на документи за ЛРТП техник, механик, технически контрол на МПС в сектор ПП в ОДМВР- Сливен

АНКЕТНА КАРТА
декларация за бълг. гражданство
заявление за кандидатстване
Допуснати кандидати по заповед №343з-2683/29.12.2020г.
Крайно класиране по заповед № 343з-2683/29.12.2020г.


Заповед №343з-2470-26.11.2020 г.

343-2470-26.11.2020

Заповед за набиране на ЛРТП за длъжност началник,склад /КЕС/ в сектор ФОУССД в ОА
АНКЕТНА КАРТА
Заявление за кандидатсване
Декларация за бълг. гражданство
Допуснати кандидати
Крайно класиране

Заповед №343з-2471-26.11.2020 г.

343з-2471-26.11.2020 г. - Заповед за набиране на ЛРТП  за длъжност системен оператор /КАО/ в сектор КАПОЧР в ОА
АНКЕТНА КАРТА
Заявление за кандидатсване
Декларация за бълг. гражданство
Допуснати кандидати
Крайно класиране

Заповед №343з-2472-26.11.2020 г.

343з-2472-26.11.2020 г. - Заповед за набиране на  ЛРТП за длъжност системен оператор в сектор БДС
АНКЕТНА КАРТА
Заявление за кандидатсване
Декларация за бълг. гражданство
Допуснати кандидати
Крайно класиране

Заповед №343з-2334-10.11.2020 г.

343з-2334-10.11.2020 г. за прием на документи за лица, работещи по трудово правоотношение отчетник - планиране на материали  

Допуснати кандидати по заповед №343з-2334 / 10.11.2020г.

Крайно класиране по заповед №343з-2334 / 10.11.2020г. 

Заповед №343з-2333-09.11.2020 г.

343з-2333-09.11.2020 г. за прием на документи за лица, работещи по трудово правоотношение началник - склад СОТ

Допуснати кандидати по заповед №343з-2333 / 09.11.2020г.

Крайно класиране по заповед №343з-2333 / 09.11.2020г.

Заповед №343з-1672/28.08.2020г.

Заповед №343з-1672/28.08.2020г. за прием на документи за лица, работещи по трудово правоотношение в сектор БДС в ОДМВР Сливен.

Допуснати кандидати по заповед № 343з-1672/28.8.2020г.

Крайно класиране по заповед № 343з-1672/28.8.2020г.ЗАПОВЕД №343з-1108/15.06.2020 г.
ОДМВР-Сливен обявява конкурс за заемане на длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), в РУ-Нова Загора

Допуснати кандидати по заповед № 343з-1108/2020

Крайно класиране

ЗАПОВЕД №343з-1058/08.06.2020 г.
ОДМВР-Сливен обявява конкурс за заемане на длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП)
Допуснати кандидати
Крайно класиране по заповед №343з-1058/08.06.2020 г.Заповед № 343з-956/21.05.2020 г.

Заповед № 343з-956/21.05.2020 г.ОДМВР-Сливен обявява конкурс за  лице  работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в РУ-Нова Загора

Допуснати кандидати по заповед №343з-956/21.05.2020 г.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ПО ЗАПОВЕД № 343з-956/2020г.

Заповед № 8121К-2325/11.02.2020г.

Заповед № 8121К-2325/11.02.2020г. за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - Сливен за 7 длъжности полицай и 3 длъжности полицай /ВПА/
Резултати от ИФГ
Съобщение за кандидатите
Допуснати кандидати
Резултати след етап „Психологично изследване“-първа част
Удължаване срока за провеждане на конкурс, обявен със заповед № 8121К-2325/11.02.2020г.
Протокол след "Психологично изследване"-втора част 
Крайно класиране по конкурс обявен с МЗ № 8121К-2325/11.02.2020г.

Заповед № 343з-2375/14.11.2019г.

Заповед 343з-2375/14.11.2019г. за прием на документи за ЛРТП за длъжност „системен оператор“ в група РОППССВ в сектор „Пътна полиция“ в отдел ОП в ОДМВР Сливен по допълнителен щат
Крайно класиране П Р О Т О К О Л Заповед рег. №343з-2375/14.11.2019 г. 

Допуснати кандидати по заповед № 343з-2375/14.11.2019г.


Заповед № 343з-2376/14.11.2019г.

Заповед №343з-2376/14.11.2019г. за прием на документи за ЛРТП за длъжност „системен оператор“ в сектор „Български документи за самоличност“  в ОДМВР Сливен по допълнителен щат
Крайно класиране П Р О Т О К О Л Заповед № 343з-2376/14.11.2019

Допуснати кандидати по заповед № 343з-2376/14.11.2019г.Заповед № 343з-2161/21.10.2019г.

Заповед № 343з-2161/21.10.2019г. относно прием на документи за ЛРТП  за длъжност „системен оператор“ в „Администрация –РУ“ в РУ- Котел при ОДМВР- Сливен

Допуснати кандидати по заповед за набиране на ЛРТП №343з-2161/21.10.2019г.

Крайно класиране на кандидатите за ЛРТП по заповед № 343з-2161/21.10.2019г.

Заповед № 8121K-12604/04.10.2019г.

ЗАПОВЕД №8121К-12604/04.10.2019 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Допуснати кандидати по конкурс МЗ № 8121К-12604/04.10.2019г.

Заповед за промяна в конкурсната комисия по конкурс МЗ № 8121К-12604/04.10.2019 г.

Протокол след етап ИФГ- конкурс МЗ № 8121К-12604/04.10.2019 г.

Протокол след етап Психологично изследване- първа част- за конкурс МЗ№ 8121К-12604/04.10.2019г.

Протокол след втора част на етап Психологично изследване - конкурс МЗ № 8121К-12604/04.10.2019г.

Крайно класиране за конкурс по МЗ № 8121К-12604/04.10.2019г.


Заповед № 8121K-12371/24.09.2019г.

ЗАПОВЕД № 8121К-12371/24.09.2019 г.
ОТНОСНО:Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Допуснати кандидати конкурс МЗ № 8121К-12371/24.09.2019г.

Протокол след решаване на писмен тест - конкурс МЗ № 8121К-12371/24.09.2019г.

Протокол с резултати след решаване на казус по конкурс МЗ № 8121К-12371/24.09.2019г.

Протокол след „психологично изследване“- първа част, конкурс МЗ № 8121К-12371/24.09.2019г.

Протокол след етап Психологично изследване - конкурс МЗ №8121К-12371/24.09.2019г.

Крайно класиране за конкурс по МЗ №8121К-12371/24.09.2019г. за назначаване на младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 3 (три) вакантни длъжности в ОДМВР Сливен


Заповед №343з-1163/04.06.2019г.

Заповед №343з-1163/04.06.2019г. за прием  на документи за ЛРТП- 1 вакантна бройка „системен оператор“ в РУ-Котел в ОДМВР- Сливен

Заповед № 8121К-6287/18.02.2019г.

Заповед № 8121К-6287/18.02.2019г. за обявяване на конкурс назначаване на 13 бр. полицай-старши полицай и 7 бр. полицай-старши полицай/водач на патрулен автомобил/ в ОДМВР- Сливен

Допуснати кандидати по конкурс МЗ 8121К-6287/18.02.2019г

Протокол след етап „Изследване на физическата годност“ по конкурс МЗ № 81231К-6287/18.02.2019г.

Протокол след психологично изследване първа част – конкурс МЗ № 8121К-6287/18.2.2019г.

Протокол след психологично изследване втора част – конкурс МЗ № 8121К-6287/18.02.2019г.

Съобщение по конкурс обявен с МЗ № 8121К-6287/18.02.2019г.

Заповед за удължаване на срок по конкурс МЗ № 8121К-6287/18.02.2019 г.

График за провеждане на етап Заключително интервю по конкурс МЗ № 8121К-6287/18.02.2019г.

Крайно класиране по конкурс МЗ № 8121К-6287/18.02.2019 г.

Заповед №343з-119/21.01.2019г.

Заповед №343з-119/21.01.2019г. за набиране на документи за вакантна длъжност за ЛРТП  сътрудник, охрана/РУ -Нова Загора/ към отдел Охранителна полиция в ОДМВР- Сливен

Допуснати кандидати по заповед №343з-119/21.01.2019г.

Крайно класиране по процедура за назначаване на ЛРТП по заповед № 343з-119/21.01.2019г.

Заповед №8121К-201/11.01.2019г.

МЗ №8121К-201/11.01.2019г. за обявяване на конкурс за назначаване па държавна служба в Областна дирекция на МВР - Сливен за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка

Допуснати кандидати по конкурс МЗ № 8121К-201/11.01.2019г.

Резултати след етап „Изследване на физическата годност“ по конкурс МЗ № 8121К- 201/11.01.2019г.

Резултати от етапа „Психологично изследване” І-част по конкурс МЗ № 8121К- 201/11.01.2019г.

Протокол с резултати след  психологическо изследване по конкурс Мз № 8121К-201/11.01.2019г.

Протокол крайно класиране конкурс по МЗ № 8121К-201/11.01.2019г.

Заповед №343з-2503/05.11.2018г.

Заповед №343з-2503/05.11.2018г. за набиране, подбор и проучване на кандидати за заемане на длъжност за ЛРТП- сътрудник , охрана в сектор ООРи ТП, отдел ОП с месторабота РУ-Сливен в ОДМВР- Сливен

Протокол за допуснати кандидати по заповед №343з-2503/05.11.2018г.

Протокол крайно класиране заповед №343з-2503/05.11.2018г.

Заповед 343з-2502/05.11.2018г.

Заповед 343з-2502/05.11.2018г. за набиране, подбор и проучване на кандидати за заемане на длъжност за ЛРТП- системен оператор в Администрация РУ в РУ-Сливен при ОДМВР- Сливен

Протокол за допуснати кандидати по заповед №343з-2502/05.11.2018г.

Протокол крайно класиране заповед №343з-2502/05.11.2018г.

Заповед №343з-2382/24.10.2018г.

Заповед №343з-2382/24.10.2018г. за обявяване на процедура по набиране и подбор за заемане на длъжност за лица, работещи по трудови провоотношения /ЛРТП/  за 2 вакантни щатни бройки "сътрудник, охрана"  в група "Охрана на обществения ред", сектор "Охранителна полиция" в РУ-Сливен при ОД МВР Сливен. 

 
Протокол за допуснати кандидати по заповед 343з-2382/24.10.2018 г. за  2 вакантни длъжности сътрудник, охрана в РУ-Сливен

Крайно класиране по заповед №343з-2382/24.10.2018г. за 2 бройки сътрудник, охрана в РУ-Сливен


Заповед №343з-1864/28.08.2018г.

Заповед №343з-1864/28.08.2018г. за прием на документа за ЛРТП  за длъжност чистач в сектор ФОУССД в отдел Административен при ОДМВР- Сливен

Допуснати кандидати по заповед №343з-1864/28.08.2018г. за вакантна длъжност чистач в сектор ФОУССД в отдел Административен при ОДМВР- Сливен

Крайно класиране по заповед №343з-1864/28.08.2018 г. за  длъжност чистач в сектор ФОУССД в отдел Административен в ОДМВР- Сливен

Обявление №8121р-15653 / 26.07.2018г.

Обявление за заемане на 1/една/ длъжност старши експерт /УССД/ в сектор ФОУССД в отдел „Административен“ при ОДМВР- Сливен

Списък с допуснати и недопуснати кандидати - по обявление  за длъжност старши експерт /УССД/ в сектор ФОУССД, отдел Административен  при ОДМВР- Сливен по  МЗ № 8121К-7966/17.07.2018г.

Заповед №8121К-7963/17.07.2018г.

Заповед №8121К-7963/17.07.2018г. за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР - 1 брой  разузнавач /ДПС/ в РУ- Сливен при ОДМВР- Сливен

допуснати кандидати

Протокол след физическото - за конкурс за длъжност разузнавач ДПС в РУ-Сливен Мз № 8121К-7963/17.07.2018г.

Протокол след психологично изследване първа част- по конкурс МЗ №8121К-7963/17.07.2018 г.

Заповед №343з-1501/11.07.2018г.

Заповед №343з-1501/11.07.2018г.за обявяване на конкурс за заемане на длъжност за лица, работещи по трудови провоотношения /ЛРТП/  за 5 вакантни щатни бройки "сътрудник, охрана"  в група "Охрана на обществения ред", сектор "Охранителна полиция" в РУ-Нова Загора.

Допуснати до събеседване кандидати по заповед №343з-1501/11.07.2018 г. на директор ОДМВР- Сливен

Протокол крайно класиране на кандидати след проведено събеседване към заповед №343з-1501/11.07.2018г. на директор ОДМВР-Сливен

Заповед №8121К-6900/12.06.2018 г.

Заповед №8121К-6900/12.06.2018 г. за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 1 изпълнителска длъжност младши-старши разследващ полицай в РУ / РУ Котел/ в сектор „Разследване РУ-Сливен и РУ-Котел“ към отдел „Разследване“ при ОДМВР- Сливен

Заповед №8121К-7219/2018г.- към конкурс по МЗ №8121К-6900/2018г.

Протокол допуснати и недопуснати кандидати – конкурс МЗ №8121К-6900/12.06.2018г.

Проверка на професионални знания по конкурс МЗ №8121К-6900/12.06.2018г.

Заповед №8121К-6631/01.06.2018г.

Заповед №8121К-6631/01.06.2018г. за назначаване на държавна служба в МВР за 2 /две/ вакантни изпълнителски длъжности по щата на  ОДМВР- Сливен

Допуснати кандидати за конкурс по МЗ №8121К-6631/01.06.2018 г.

Протокол след етап „Проверка на физическа годност“- конкурс МЗ №8121К-6631/01.06.2018г. Протокол след психологическо изследване първа част по конкурс МЗ № 8121К-6631/01.06.2018г. Протокол след ПИ- резултати- конкурс по МЗ №8121К-6631/01.06.2018 г. Крайно класиране за конкурс по заповед №8121К-6631/01.06.2018г. Обявление за заемане на 1 /една / вакантна длъжност „старши експерт“ в сектор “Български документи за самоличност“ в ОДМВР- Сливен Списък с допуснати/недопуснати кандидати по заповед  № 8121К-6270/11.05.2018г.  и обявление № 8121р-10615/22.05.2018г.  за длъжност "старши експерт" в сектор “Български документи за самоличност“ в ОДМВР- Сливен

Заповед 343з-990/09.05.2018г.

ЗАПОВЕД №343з-990/09.05.2018 г.за 1 бр. ЛРТП техник,механик/технически контрол на МПС в сектор Пътна полиция в ОДМВР- Сливен Допуснати кандидати по заповед №343з-990/09.05.2018г. Крайно класиране по заповед №343з-990/09.05.2018г.

Заповед 343з-626/26.03.2018г.


ЗАПОВЕД №343з-626 /26. 03. 2018 г.ОДМВР-Сливен обявява конкурс за заемане на длъжност за лица, работещи по трудови правоотношения (ЛРТП)

Допуснати кандидати по заповед 343з-626/26.03.2018г.

Класиране по заповед за назначаване на ЛРТП №343з-626/26.03.2018г.

Заповед № 343з-225/01.02.2018г.

Заповед № 343з-225/01.02.2018г. във връзка с наличието на 1(една) вакантна щатна бройка за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в администрация "РУ", Районно управление - Котел при Областна дирекция на МВР - Сливен, длъжност "системен оператор"

Протокол за допуснати кандидати към заповед №343з-225/01.02.2018г.

Протокол за крайно класиране към заповед №343з-225/01.02.2018г.

Заповед № 8121К-535/30.01.2018г.

Заповед № 8121К-535/30.01.2018г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Сливен за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай - старши полицай - 11 (единадесет) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

Протокол за допуснати кандидати към заповед №8121К-535/30.01.2018г.

Протокол изследване на физическата годност към заповед №8121К-535/30.01.2018г.

Протокол след психологично изследване - първа част по конкурс МЗ №8121К-535/2018г.


Протокол след психологично изследване - втора част по конкурс МЗ №8121К-535/2018г.

Протокол за крайно класиране към заповед №8121К-535/30.01.2018г.

Заповед №343з-1457/09.10.2017 г.

Заповед №343з-1457/09.10.2017 г. за прием на документи  за една вакантна длъжност за ЛРТП „началник склад /СОТ/“ в   ОДМВР-Сливен

Протокол за разглеждане на документите на кандидатите по процедура за назначаване на длъжност за лице работещо по трудово правоотношение /ЛРТП/-„началник, склад /СОТ/” в сектор „финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности” в отдел „Административен“ при ОДМВР- Сливен започнала със заповед рег. №343з-1457/09.10.2017 г. на директор ОДМВР-Сливен

Протокол за провеждане на събеседване и класиране на допуснатите до участие кандидати по заповед №343з-1457/09.10.2017г.

Заповед №8121к-6376/02.08.2017г.

Протокол за корекция към заповед №8121к-6376/02.08.2017г.

Протокол за допуснати кандидати към заповед №8121к-6376/02.08.2017г. Промяна в протокол за допуснати кандидати към заповед №8121к-6376/02.08.2017г.
Протокол за проверка на професионалните знания към заповед №8121к-6376/02.08.2017г.

Протокол за крайно класиране конкурс към заповед №8121к-6376/02.08.2017г.

Заповед №8121к-3827/04.04.2017г.

Протокол крайно класиране за конкурс към заповед 8121К-3827 от 04.04.2017г.


Заповед №343з-886/27.06.2017г.

Заповед №343з-886/27.06.2017г. във връзка с наличието на 1 (една) вакантна щатна бройка за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в сектор "Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности", отдел "Административен" при ОДМВР Сливен, длъжност "началник, склад (автотранспорт)"

Протокол допуснати кандидати към заповед №343з-886/27.06.2017г.

Протокол за провеждане на събеседване и класиране на допуснатите до участие кандидати по заповед №343з-886/27.06.2017 г. на директор ОДМВР-Сливен
 
Протокол след психологическо изследване втора част 343р-8115_09.08.2017г.