МВР

ОД Сливен

 

Антикорупция

План за противодействие на корупцията 2020 ОДМВР Сливен
Отчет за първо шестмесечие за 2020г. ОДМВР Сливен
Годишен отчет за 2020г. ОДМВР Сливен
План за противодействие на корупцията 2021г. ОДМВР Сливен
Отчет за изпълнението на антикорупционен план за 2021г. ОДМВР Сливен