МВР

ОД Сливен

 

Антикорупция

План за противодействие на корупцията 2020 ОДМВР Сливен
Отчет за първо шестмесечие за 2020г. ОДМВР Сливен
Годишен отчет за 2020г. ОДМВР Сливен