МВР

ОД Сливен

 

Полицейски Инспектори - РУП Нова Загора

 

Старши инспектор Петър Илиев Енчев

Началник Териториална полиция

 тел. 216

 

Мл. експерт Красимир Иванов Кирчев

Обслужвана територия : град Нова Загора-микрорайн ІІ и ІV

Приемен ден - четвъртък от 16,30 до 18,30ч ,  тел.  0457/62204 вътр.235

 

Мл. експерт Христомир Златков Бакалов

Обслужвана територия : град Нова Загора-микрорайн І и ІІІ

Приемен ден - понедерлник от 16.30-18.30ч ,  тел. 0457/62204;325

 

Мл. експерт Пламен Гочев Георгиев

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Баня - понеделник 10.30-12.00ч.

с.Кортен - понеделник 09.00-10.00ч.

 

 

 

Мл.експерт Иван Иванов

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Бял Кладенец  - понеделник 13.00-14.00ч.

с.Радево - понеделник 09.00-10.00ч.

с.Млекарево - понедилник 10.30-12.00ч.

с.Новоселец - сряда 10.30-12.00 ч.

с.Радецки - сряда 13.00-14.00 ч.

с.Пат могили - сряда 09,00-10,00ч.

 

Мл. експерт Димитър Стоянов Димитров

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Еленово - понеделник 10.30-12.00ч.

с.Сокол - понеделник 09.00-10.00ч.

с.Прохорово - понеделник 13.00-14.00ч.

 

Мл.експерто Иван Тенев Стоянов

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Любенова махала - сряда 10.30-12.00ч.

с.Любенец - сряда 09.00-10.00ч.

с.Езеро - понеделник 09.00-10.00ч.

с.Дядово - понеделник 10.30-12.00 ч.

с.Богданово - понеделник 13,00 - 14,00 ч.

 

Мл.експерт Илиян Василев Бинев

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Асеновец - понеделник 09.00-10.00ч.

с.Брястово - понеделник 10.30-12.00ч.

с.Караново - понеделник 13.00-14.00ч.

с.Крива круша - сряда 09.00-10.00ч.

 

Мл.експерт Янко Александров Янев

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Стоил войввода - понеделник 09.00-10.00ч.

с.Загорци - понеделник 10.30-12.00ч

с.Събрано - понеделник 13.00-14.00ч.

 

Мл. експерт Георги Георгиев Кайраков

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Каменово - понеделник 09.00-10.00ч

с.Научене - понеделник 10.30-12.00ч.

с.Ценино - сряда 09.00 - 10.00 ч.

с.Съдийско поле - сряда 10.30-12.00 ч.

 

 

Инспектор Недялко Стефанов

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Съдиево - понеделник 09.00-10.00ч.

с.Коньово - понеделник 10.30-12.00ч.

 

 

Мл.експерт Милен Станков

Обслужвана територия и приемни дни:

с.Полско Пъдарево - понеделник 09,00-10.00ч.

с.Омарчево - понеделник 10.30-12.00 ч.

с.Питово - понеделник 13.00-14.00 ч.

 

 

 

Мл.експерт  Иван Кирилов Киров

Обслужвана територия и приемни дни:

кв."Шести" ; вторник 16.00ч.-17.00ч. ; петък 19.00ч.-11.00ч.

 

Мл.експерт Симеон Симеонов Веселинов

Обслужвана територия и приемни дни:

кв."Шести" ; вторник 14.00ч.-15.00ч. ; петък 10.00ч.-12.00ч.