МВР

ОД Сливен

 

Администрация - ОДМВР

ГРУПА "КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"


"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"


"ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ"


ГРУПА "УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"


"УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"


"ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"