МВР

ОД Сливен

 

Сектор "БДС"

Сектор “Български документи за самоличност” е звено за издаване на български лични документи и контрол по тяхното ползване и съхраняване.

Началник сектор "БДС" – Красимира Кънева
Телефон 044/644-355 - Информация на посоченият телефон може да получите за времето от 08,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.
Приемни дни на началник сектор „БДС“ – вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00 ч.

Работно време на сектора:
От понеделник до петък от 08,30 ч. до 17,30 ч. – непрекъснато

Адреси на звена “БДС” в поделенията на ОД МВР – Сливен:

РУ МВР гр. Нова Загора
Гр. Нова Загора, пл. “Свобода” №12
Работно време
08,30 - 17,30 часа

РУ МВР гр. Котел
Гр. Котел, ул. “Проф. Павлов” №38
Работно време
08,30 - 12,00 часа
13,00 - 17,30 часа

РУ МВР гр. Твърдица
Гр. Твърдица, ул. “Княз Борис І” № 72а
Работно време
08,30 - 12,00 часа
13,00 - 17,30 часа

 

Банкова сметка:
Областна дирекция на МВР - Сливен UBBS BGSF ОББ - клон Сливен BG55 UBBS 8002 3106 1387 00