МВР

ОД Сливен

 

Електронни административни услуги

Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР – 
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

Електронен адрес, във връзка с предоставяните административни услуги от ОДМВР-Сливен
[email protected]

Административен регистър - списък с услуги - предоставени от МВР
https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=78

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_all_administrations