МВР

ОД Сливен

 

Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР

Етичен Кодекс

Проткол за Запознаване с Етичен Кодекс