МВР

ОД Сливен

 

Издаване на паспортОДМВР СЛИВЕН

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

Контакти:


 
ОДМВР Сливен


РУ Нова Загора 


РУ Котел


РУ Твърдица

Издаване на първи паспорт до 14г.

  10   20  50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

  20 40 100

Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

            
  40   80   200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20   40   100

Паспорт на лица над 70 г.

10   20   50

Паспорт на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

  3   6   15

 

Банкова сметка

 

BIC:UBBS BGSF

 

ОББ - клон Сливен

 

IBAN: BG55 UBBS 8002 3106 1387 00