МВР

ОД Сливен

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Въпрос: Какви са необходимите документи и такси за предоставяне право на продължително пребиваване?
Отговор: Информация за необходимите документи и такси за предоставяне право на продължително пребиваване, можете да откриете на следния адрес: http://mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/продължително-пребиваванеc1b1689d07474de18060a51b4cd4e210.docx?sfvrsn=4f5bbc93_0

2. Въпрос: Какви са необходимите документи и такси за предоставяне право на постоянно пребиваване?
Отговор: Информация за необходимите документи и такси за предоставяне право на постоянно пребиваване в Република България, можете да откриете на следния адрес: http://mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/постоянно-пребиваване19854a5d34a74be49332456434c9a8eb.docx?sfvrsn=36036e77_0

3. Въпрос: Какви са необходимите документи и такси за разрешаване на статут на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец?
Отговор: Информация за необходимите документи и такси за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец, можете да откриете на следния адрес: https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider57/default-document-library/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5c9ca70179fd441569b2d4c4376f85f55.docx?sfvrsn=b696b304_0