МВР

ОД Сливен

 

Пътна полиция

Сектор "Пътна полиция"/Traffic Police Sector

адрес: гр. Сливен , ул. "Банско шосе" №2
работно време : от 08,30ч.  до 17,30ч.
тел: 044/ 644644; 

ADDRESS: 8800 Sliven, 2 “Bansko shose” str.
tel: +359 44 644 644
WORKING TIME: 08:30 – 17:30, non-stop.
e-mail address: sliven@mvr.bg

Началник: главен инспектор Илиян Николов   тел.044/644340
приемен ден : сряда от 16:00 до 17:00 часа
VISITING DAYS of the head of  sector “BDS”: Wensday from 16:00 to 17:00

намери на картата

Обществените линии  преминаващи до сектор ПП са №5,17

 В двора има места за безплатно паркиране на МПС

 Натоварени дни са понеделник и петък в часовете  от 08,30ч. до 10,30ч. и от 15,00ч. до 17,00ч.
  
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

НАРЕДБА №І-45/2000г.

НАРЕДБА №І-157/2002г.

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МПС-2020

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ВОДАЧИ НА МПС-2020


АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ


СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИ И НЕПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ


Често задавани въпроси и отговори по регистрация на ППС

Често задавани въпроси и отговори по издаване на СУМПС

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

NFORMATION - On the provision of administrative services