Р. България

МВР

 

Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 г.

Данните са актуални към 23.10.2019 г., 16:55:43 ч местно време

 

Указания за ползване

 • Моля изберете вида на документа, за който сте подали заявление.
 • В полето ЕГН посочете Вашия единен граждански номер. Натиснете бутона "Търси"
 • Вследствие на търсенето ще получите информация дали имате издаден документ за самоличност от избрания вид.
 • В случай, че заявеният от Вас документ е издаден, в зависимост от заплатената от Вас услуга, може да го получите, както следва:
  • Експресна услуга

   - До 8 работни часа,считано от часа отразен в документа за платена такса.

  • Бърза услуга

   - До 03 работни дни /след изтичане на срока за експресната услуга/

  • Обикновена услуга

   - на датата, посочена в регистрационния талон, който Ви е предоставен при подаване на заявлението.