МВР

ОД Сливен

 

Издирвани лица

ИЗДИРВАНИ ЛИЦА ОТ РУ-СЛИВЕН

РУ-Сливен издирва Филип Христов Пинтиев на 71 години. Същият е напуснал дома си през месец април 2013г. и от тогава е в неизвестност.

РУ-Сливен издирва Радка Стоянова Дичева на 60 години. Същата е напуснала дома си през месец декември 2014г. и от тогава е в неизвестност.

РУ-Сливен издирва Стефан Стефанов Кондаков на 81 години. Същият е напуснал дома си през месец септември 2015г. и от тогава е в неизвестност.

РУ-Сливен издирва Златка Михалева Христова на 70 години. Същата е напуснал дома си през месец септември 2015г. и от тогава е в неизвестност.

РУ-Сливен издирва Жейка Димитрова Георгиева на 82 години. Същата е напуснал дома си през месец септември 2010г. и от тогава е в неизвестност.

РУ-Сливен издирва Мария Иванова Магунева на 85 години. Същата е напуснал дома си през месец февруари 2011г. и от тогава е в неизвестност.

18 фев 2016