МВР

ОД Сливен

 

УП- "Запад"

borislavbprisov

Старши инспектор Борис Михайлов Борисов

Началник участък "Запад"

Тел:044 644 545

Приемен ден - сряда от 16,00 до 17,00 часа

Инспектор Николай Георгиев Колев

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

тел.644546

с.Скобелево, сряда 13.30-15.00ч.

с.Бозаджии, сряда 15.30-16.30ч.

 

Полицейски инспектор Иван Михов Донев

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

с.Малко Чочовени- вторник 10,00-11,00 ч.

с.Гавраилово - вторник 11,00-12,00ч.

Полицейски инспектор Михаил Игнатов Игнатов

обслужвана теротория, приемни дни и часове: тел.644546

кв."Речица", сряда 10.00-12.00ч. ; петък 13.30-15.00ч.

Мл. полицейски инспектор Мариела Методиева Вакова- Златева

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

с.Злати войвода - вторник 13,00-14,00 ч.

с.Ковачите- вторник 14,30-15,30ч.

с.Старо село - вторник 11.00 - 12.00ч.

 

Мл.полицейски инспектор Стефан Стоянов Стефанов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

гр.Кермен, сряда 13.30-15.00ч.

с.Николаево, петък 10.00-12.00ч.

 

Мл.полицейски инспектор Петър Николов Иванов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

тел. 644546

с.Стара река, сряда 10.00-12.00ч.

с.Зайчаре, вторник 13.00-15.00ч.

с.Средорек, сряда 13.00-15.00ч.

с.Божевци, четвъртък 10.00-12.00ч.

с.Изгрев, четвъртък 13.00-15.00ч.

 

Мл.полицейски инспектор Георги Петков Георгиев

 обслужвана теротория, приемни дни и часове:

тел.644546

с.Бяла, сряда 11.00-12.00ч.

с.Новачево, сряда 14.30-15.30ч.

с.Градско, сряда 13.00-14.00ч.

с.Въглен, сряда 10:00 - 10:30ч.

Мл.полицейски инспектор Георги Тодоров Карапачов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

тел. 644546

с.Чинтулово, вторник 13,00-14,00ч. 

Denko Karamanov

 

Мл.полицейски инспектор Денко Неделчев Караманов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

тел. 644546

с.Струпец - четвъртък 13,00-14,00ч.

с. Бинкос - четвъртък 14.30-15,30ч.

Мл.полицейски инспектор Слави Драганов Славов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

с.Глуфишево, четвъртък 13.30-15.00ч.

с.Панаретовци, четвъртък 10.00-12.00ч.

с.Чокоба, четвъртък 15.30-16.30ч.

 

Мл.полицейски инспектор Илиян Стоянов Илиев

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

тел. 644546

с.Гергевец, вторник 13.30-15.00ч.

с.Крушаре, вторник 15.30-16.30ч.

 

Мл.полицейски инспектор Георги Маркив Марков

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

с.Селиминово, четвъртък 09.00-10.00ч.

с.Голямо Чочовени, четвъртък 10.30-11.30ч.

 

Мл.полицейски инспектор Диан Димитров Стоянов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

кв."Речица",  сряда 10.00-12.00ч. ; петък 13.30-15.00ч.

 

Мл.полицейски инспектор Маргарит Николов Андонов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

с.Младово, сряда 13.30-15.00ч.

с.Биково, петък 10.00-12.00ч.

 

Мл.полицейски инспектор Иван Георгиев Иванов

обслужвана теротория, приемни дни и часове:

с.Самуилово, вторник 13.30-15.00ч.

с.Мечкарево, вторник 15.30-16.30ч.