МВР

ОД Сливен

 

Полицейски инспектори - Котел

Гл.инспектор Румен Ригов

Началникп група "Териториална полиция"- тел. 0453/4-20-22, 0453/4-21-22

 

Инспектор Петър Павлов Джелебов

Приемни дни и часови:

гр.Котел, ул.проф.Павлов №38

понеделник : 10,00-12,00 часа; сряда 15,00-17,00 часа; петък 13,00-16,00 часа

тел.0453/42122, 42022 вътрешен 258

 

Мл.експерт Стефан Стефанов Кудев - младши полицейски инспектор

 Приемни дни и часове:

с.Градец,ул."Димитър Ганев" №38 - понеделник:09.00-12.00ч, четвъртък: 14.00-16.00ч. - тел. 04582/212, 94532/212 от Котел

с.Медвен-в сградата на кметството - Вторник:14.00-17.00ч.; сряда:09,00-11,00ч. - тел.  04582/21-91

Мл.експерт Йордан Василев Русков - младши полицейски инспектор

Приемни дни и часове:

с.Жеравна-в сградата на пожарната - Понеделник:08.30-10.30ч,Сряда:14.00-16.00ч,Петък:09.00-12.00ч. - тел. 04585/215

с.Нейково-в сградата на кметството - Вторник:08.00-10.00ч,Четвъртък:16.00-18.00ч. - тел. 04586/211

 

Инспектор Стоян Ганчев Стоянов - полицейски инспектор

Приемни дни и часове:

с.Мокрен,ул."Георги Гавазов" №17 - Понеделник:13.00-15.00ч,Петък:09.00-12.00ч. - тел.4515/22-22

с.Пъдарево,ул."Георги Димитров" №26 - Вторник:09.00-12.00ч,Сряда:13.00-15.00ч.-тел. 04515/22-45

с.Седларево-в сградата на кметството - Четвъртък:13.00-15.00ч - тел. 04515/236

 

Мл.експерт Стоян Андонов Илиев - младши полицейски инспектор

Приемни дни и часове:

с.Кипилово-в сградата на кметството - Понеделник:08.00-10.00ч,Сряда:07.00-09.00ч. - тел. 04583/22-22

с.Боринци-в сградата на кметството - Четвъртък:13.00-15.00ч,Вторник:09.00-11.00ч. - тел. 04580/22-11

с.Стрелци-в сградата на кметството - Четвъртък:15.00-17.00ч. - тел. 04580/22-16

 

Мл.експерт Иван Асенов Демирев - младши полицейски инспектор

Приемни дни и часове:

с.Филаретово-в сградата на кметството - понеделник:09.00-12.00ч.; петък: 15,00-17,00ч.- тел. 04588/22-11

с.Малко село-в сградата на кметството - вторник: 10.00-12.00ч.;четвъртък: 15,00-17,00ч.- тел. 04588/23-11

с.Топузово-в сградата на кметството - Сряда:09.00-12.00ч. - те;  04588/22-31

с.Соколарци-в сградата на кметстввото - Сряда:14.00-16.00ч. - 04588/22-18

 

Мл.експерт Хюсеин Хюсеинов Кязъмов- младши полицейски инспектор

Приемни дни и часове:

с.Ябланово-в сградата на УМВР - понеделник:09.00-12.00ч, вторник:13.00-16.00ч.; сряда:10,00-12,00ч.; четвъртък:15,00-17,00ч.; петък:10,00-12,00ч. - тел. 04583/22-22

 

Мл.експерт Стефан Иванов Игнатов- младши полицейски инспектор "КОС" тел.0453/4-20-22, 0453/4-21-22

Обслужвана територия: цялата територия

Приемни дни и часове: Понеделник:09.00-12.00ч - 13.00-17.00ч,Вторник:09.00-12.00ч, Сряда:13.00-17.00ч.

 

Мл.експерт Сафет Шаибов Исмаилов - младши полицейски инспектор

с.Тича-в сградата на кметството - понеделник:10.00-12.00ч.; сряда: 15,00-17,00ч.- тел. 04588/23-11

с.Братан-в сградата на кметството - четвъртък: 09,00-12,00ч.- тел. 04584/23-16

с.Орлово-в сградата на кметството - вторник:13.00-16.00ч. - те;  04588/23-17

с.Остра могила-в сградата на кметстввото - петък:09.00-12.00ч. - 04584/22-16

Мл.експерт Петър Димитров Цолов - младши полицейски инспектор

с.Градец,ул."Димитър Ганев" №38 - вторник:09.00-12.00ч, петък: 14.00-17.00ч. - тел. 04582/212, 94532/212 от Котел

с.Катунище-в сградата на кметството - четвъртък: 14,00-16,00ч. - тел.  04582/23-62