МВР

ОД Сливен

 

Проект на тема "Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество"

Информация по проект на тема "Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество"

Комуникационен план