МВР

ОД Сливен

 

Телефонен указател на ОДМВР – Сливен

ОД НА МВР - СЛИВЕН
Адрес
: гр. Сливен, Ул.”Ген. Скобелев“ № 5
Телефонна централа: 91 (служебна) 644644 (градска)
Факс: 44233
Дежурен ОД на МВР: 44323 
 
РУП - СЛИВЕН
Адрес: гр. Сливен, Ул.”Ген. Скобелев“ № 5  
Факс: 44446
Дежурен: 44333


”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ” - СЛИВЕН
Адрес: гр. Сливен, ул. "Раковски" № 22а
Дежурен: 44336
 
КАТ - СЛИВЕН
Адрес: гр. Сливен, ул.”Банско шосе” № 2
Началник КАТ: 44340
 
РУП - Н. Загора 
Адрес: гр. Н. Загора, пл.”Свобода” № 12
Дежурен: 44475; 0457/62204 (градска линия)
 
РС ”ПБЗН”- Н. Загора
Адрес
: гр. Н. Загора, ул.”Петър Бакалов”№ 3 
Дежурен: 44475; 0457/62640 (градска линия)

РУП – КОТЕЛ
Адрес: гр. Котел, ул.”Проф. Павлов” № 38
Дежурен: 44485; 0453/42022 (градска линия) 
 
РС ”ПБЗН”- КОТЕЛ
Адрес: гр. Котел, ул.”Промишлена зона“ № 1 
Дежурен: 44485; 0453/42445 (градска линия)

РУП – ТВЪРДИЦА
Адрес: гр. Твърдица, ул.”Княз Борис I“ № 72а 
Дежурен: 44495; 0454/42402 (градска линия) 

РС ”ПБЗН”- ТВЪРДИЦА
Адрес: гр. Твърдица, ул.”Княз Борис I“ № 72а
Дежурен: 44495; 0454/42404 (градска линия)


УЧАСТЪК “ПОЛИЦИЯ” – ЗАПАД
Адрес: гр. Сливен, Ул.”Ген. Скобелев“ № 5
Началник: 44267
Районни инспектори: 44367; 44545

УЧАСТЪК “ПОЛИЦИЯ” – ПЕТОЛЪЧКА
Адрес: гр. Сливен, Ул.”Ген. Скобелев“ № 5
Началник: 44268
Районни инспектори: 44669

УЧАСТЪК “ПОЛИЦИЯ” – НАДЕЖДА
Адрес
: гр. Сливен, ул.”Калиакра”№ 6
Началник: 44542
Районни инспектори: 44668; 44521