МВР

ОД Сливен

 

Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Удължава се работното време на сектор БДС в Сливен от 31 май - от 07,30 до 17,30 часа

ВАЖНО!

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:

Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.

За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 267 от 16.02.2021 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед продължаващата криза във връзка с COVID-19 , срокът  на валидност на свидетелствата за управление на МПС (СУМПС),  който е изтекъл или ще изтече между 01. 09. 2020 г. и 30. 06. 2021 г. се удължава с 10 месеца,  считано от датата на изтичане на срока на валидност.
Всички СУМПС, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, съгласно предишен Регламент (ЕС) 2020/698 от 25.05.2020 г. и Решение (ЕС) 2020/1240 от 21.08.2020 г. и е изтекъл или ще изтече в периода 01. 09. 2020 г. до 30. 06. 2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01. 07. 2021 г. – която от двете дати е по-късната.
 
Сектор БДС възобновява   „Организирания прием“ на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания  от институции, ведомства, кметства и др.

Сектор „Български документи за самоличност“ напомнят, че чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:

e-uslugi.mvr.bg
всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис
може да подаде заявление за издаване на:
• лична карта и/или паспорт
• удостоверение за събития свързани с издаването на документи     

Лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Сливен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на Сливен – РУ Нова Загора, РУ Котел, РУ Твърдица. Готовите лични документи се получават в звеното БДС на ОДМВР-Сливен, където е подадено заявлението. 
В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността по РУ, както следва:
Брой приети заявления за лични документи

  05.07.2021  12.07.2021  19.07.2021  27.07.2021

  06.07.2021  13.07.2021  20.07.2021  28.07.2021

  07.07.2021  14.07.2021  22.07.2021

  08 07 2021   15.07.2021 23.07.2021

  09.07.2021  16.07.2021  26.07.2021

Работното време на служба БДС в Сливен  от 31 май 2021 г.  е от 07,30 до 17,30 часа без прекъсване от понеделник до петък. 
в РУ-Нова Загора е от 08,30 до 17,30 часа без прекъсване от понеделник до петък. 
Служби БДС в районните управления в Котел и Твърдица работят от 08,30 до 12,00 и от 13,00 до 17,30 часа в дните от понеделник до петък. В РУ-Котел и РУ-Твърдица не може да бъде осигурен непрекъснат прием през работния ден. Извиняваме се на гражданите за причиненото неудобство. 
Поради неосигурен лесен достъп до помещенията на БДС на хора с увреждания в РУ-Котел, прием на документи може да се извърши с мобилна станция при подадено искане по реда на чл.10 от Инструкция№Із-417/10.03.2010г. на МВР.

 

20 сеп 2019

ОДМВР-Сливен: Продължават проверките за изправност на шумозаглушителните системи на автомобилите

ОДМВР-Сливен извършва контрол по отношение на моторни превозни средства с поставени шумоусилващи устройства или с ниво на шума над разрешеното. Проверките се извършват при ежедневния контрол по спазване на Закона за движение по пътищата и по постъпили сигнали от граждани. 
Моторните превозни средства се проверяват за неизправни шумозаглушители или липсата на такива, както и за допълнително монтирани шумоусилващи устройства. В тази връзка от 14 до 18 юли на територията на ОДМВР-Сливен бе проведена специализирана операция, разпоредена от ГДНП. 
В хода на акцията са установени 6 случая, като собствениците своевременно са отстранили техническите неизправности. 
От началото на годината екипи на РУ-Сливен са установели 23 случая на изменения в конструкцията на автомобилите, което води до високи нива на шум – монтиране на специални шумоусилващи тръби, премахване на катализатор и задно гърне. Направените изменения водят не само до нетърпим шум, но и до замърсяване на околната среда. Санкцията, предвидена в закона за този вид нарушения е глоба в размер  до 200 лева и спиране от движение на автомобила до отстраняване на неизправността. На санкция полежат и автомобили, които превишават нивото на шума поради техническа неизправност. Проверките се извършват с уред, който отчита нивото на шум при работещ режим на двигателя на място, като данните се сверяват с тези от регистрационния талон на автомобила / позиции (U.1) макс. децибели при (U.2) обороти/. 
В хода на провеждащите се специализирани операция по контрол на скоростните режими, употребата на алкохол и наркотични вещества, са предвидени и проверки, свързани с изправността на шумозаглушителните системи на автомобилите. 

20 юли 2021

На 11 юли изборният ден в област Сливен започна в спокойна обстановка

Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Към 07.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали и машини са  предадени на РИК и СИК.  До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. 298 служители на ОДМВР-Сливен, са ангажирани във изборния ден. Оперативни дежурни групи и дежурни части на ОДМВР-Сливен отговарят за реда и спокойствието в региона. Екипи на „Пътна полиция” извършват контрол по пътна безопасност. Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица издават и в днешния ден удостоверения  на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас в изборния ден. 
Работното време на сектор „БДС” днес е от  08.30 до 19.30 часа. Като заявления за удостоверения се приемат до 19,00 часа, получаването става до 19,30 часа. 

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат лица в нетрезво състояние, въоръжени и такива, носещи предмети опасни за живота и здравето на хората. 

В МВР работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

11 юли 2021

Предотвратена е злоупотреба за над 100 000 лева с европейски средства при операция на ОДМВР- Сливен

Спецакция по противодействие на нарушения и престъпления, свързани с усвояване на средства от европейски фондове за развити, е проведена от ОДМВР-Сливен със съдействието на Държавен фонд „Земеделие“-София. На 7 юли служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, районните управления в Сливен, Нова Загора и Твърдица, съвместно с екипи на ДФЗ-Ямбол, и Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен са извършили проверки на 13 регистрирани животновъдни обекта в общините Сливен, Тунджа и Гурково. 
В хода на извършените полицейски действия са установени редица нарушения, липси и несъответствия с подадените към фонд „Земеделие“ данни. В 12 от обектите не са установени живи животни. На някои от заявените адреси за отглеждане проверяващите не са намерили съществуващи сгради или такива годни за тази цел. В един от обектите са открити непоставени ушни марки на дребни и едри преживни животни, които са декларирани и заявени за подпомагане по директни плащания през стопанската 2021 година. 
По първоначални данни субсидията, която е трябвало да бъде получена за стопанската година, въз основа на подадените неверни данни към ДФ „Земеделие“ е над 100 000 лева. 
Трима са задържани с полицейска мярка за 24 часа. Работата по извършените проверки продължава. 

08 юли 2021

ОДМВР-Сливен с мащабна акция по превенция на престъпленията срещу политическите права на гражданите

От 1 юли ОДМВР-Сливен провежда специализирана операция, част от полицейските действия на  територията на цялата страна. Основната задача е противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите и нарушения на изборното законодателство. 
В хода на операция полицейските екипи  работят още и по противодействие на битовата престъпност и установяване на издирвани лица. 
Полицейските действия се осъществяват от екипи на ОДМВР-Сливен, районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица със съдействието на Зонално жандармерийско управление – Бургас и ще продължи до приключване на изборния процес на 11 юли. Целта е да не бъдат създадени възможности и условия за извършване на престъпления срещу политическите права на гражданите. От началото на операция и преди това в ОДМВР-Сливен се работи по 18 сигнали, получени от граждани и придобити при полицейска оперативна работа, касаещи купуването на гласове, като по случаите са образувани проверки. Осъществява се засилено полицейско присъствие на изборни места и секции, където на база анализ от предходни избори има риск от контролиран вот. Профилактирани са 276 лица от криминалния контингент, на които са съставени протоколи за предупреждение по чл.65 от ЗМВР. На 198 лица от активния криминален контингент се извършва наблюдение и непрекъснати контролни действия с цел да се пресекат всякакви възможности за извършване на престъпление по чл.167 и 169 от НК. Осъществяват се беседи  с формални и неформални лидери, имащи потенциална възможност да организират контролиран вот. Наблюдават се 12 обекта в областта, предоставящи бързи кредити. Работи се по придобиване на информация за т.нар. „корпоративен вот”. Проведени са разговори и беседи със собственици, управители, служители и работници на 20 фирми в областта.
Извършват се проверки по отношение на гражданската регистрация, което включва регистриране на по-голям брой лица на един адрес.  
Усилията на ОДМВР-Сливен са насочени главно към това да се сведат до минимум условията, в които се извършват престъпленията срещу политическите права на гражданите.

В МВР работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

04 юли 2021

Ст. комисар Димитър Величков: Стремим се да отговорим на високите обществените очаквания

Уважаеми съграждани,

За поредна година Министерството на вътрешните работи отбелязва своя професионален празник- 5 юли. 
В нашата ежедневна и напрегната работа се стремим да отговорим на високите обществените очаквания.  Основната ни цел е да бъдем непреклонни в отстояване на законните граждански интереси, да гарантираме  бърза реакция, гъвкавост, отзивчивост и разбиране. 
През последната година в условия на сложна епидемична обстановка служителите на МВР са на първа линия и полагат всички усилия да запазят живота и здравето на хората. Благодарни сме за разбирането и отговорното поведение на всеки един от Вас.  

Уважаеми колеги,

Използвам професионалния празник на МВР като възможност официално да изкажа своята благодарност за Вашия труд, професионализъм и всеотдайност. Често те остават незабелязани. Често критиките натежават над добрите дела.  Затова в днешния празничен ден  изразявам своята признателност към всички Вас, които всеки ден с делата си изпълвате със съдържание понятия като дълг, чест и достойнство. 
Колеги, с уважение и респект, към това което ежедневно правите, Ви пожелавам спорен и резултатен труд. Нека има житейски късмет, щастие и радост за Вашите семейства, близки и приятели, сполука и по-добри бъдни дни!

Изказваме своята благодарност и към всички партньори, които ни помагат в опазване на законността в нашия град – прокуратура, съд, кметове, държавни институции, неправителствени организации и медии.

Бъдете здрави!

Честит празник!

02 юли 2021

Организация на движението при преминаване на 68-мата колоездачна обиколка на България през област Сливен

Състезанието навлиза на територията на област Сливен на 3 юли/събота/. За неговото безпрепятствено протичане поетапно ще бъдат затваряни пъти участъци на главен път I-6, и главни улици в град Сливен:
На 3 юли от 15,00 часа се затваря за движение пътен участък на път I-6 от град Твърдица.  Затварянето ще става поетапно с движението на колоната до около 16,15 часа при пътен възел „Детелина”/Шел/ в град Сливен. 
От 16,15 часа поетапно ще се затворят за движение бул.”Банско шосе”, „Цар Симеон” до сградата на Община Сливен. Финалът на етапа ще бъде пред хотел Централ, като движението в този участък ще бъде спряно до финиширане на състезателите. 

На 4 юли от 14,30 часа ще започне поетапно затваряне на булевардите „Цар Симеон”, „Бр. Миладинови” и „Бургаско шосе”, следвани от кръгово кръстовище на път I-6/ на разклона за село Тополчане/, през с.Калояново до кръстовище „Петолъчка”, където се очаква колоездачната колона да премине в област Ямбол около 15,30 часа.  

02 юли 2021