МВР

ОД Сливен

 

Новини

Организация на движението по време на 39-мото Международно Рали „СЛИВЕН – 2019“

Ралито ще се проведе на 28, 29 и 30.06.2019 г., в 10 Специални етапа (СЕ) и 1 Супер специален етап (ССЕ), на територията на гр. Сливен (района около ЖП-Гара, по бул. „Хаджи Димитър“ и по бул. „Илинденско въстание“) и на територията в планинската част на Област Сливен - в района на селата Трапоклово, Седларево, Ичера, Раково,  местностите „Агликина поляна” ,  „Бабина локва”, „Даулите”, „Абланово“, „Карандила”, „Чуката” и връх „Българка”.  Организатори на проявата са Община Сливен и АСК „Скорпион“ - Сливен.
 За осигуряване на обществения ред и пътната безопасност по време на ралито са включени   139   служители на ОДМВР-Сливен. 

На 29.06.2019 г., за времето от 16:30 ч. до приключването на супер специален етап /ССЕ № 1/, ще се въведе забрана за движение на МПС извън състезанието в района на бул. „Хаджи Димитър” в гр. Сливен - от старта до МБАЛ „Амброаз Паре“, по бул. „Илинденско въстание“ до кръстовището му с ул. „Дели Ради“ и до кръстовище на бул. „Илинденско въстание“, което е вход към кв. „Стоян Заимов” до бл. 89. 
  
На 29.06.2019 г. за времето от 08:48 ч. до приключването на специален етап СЕ № 1 и от 12:47 ч. до приключване на СЕ № 4, ще се въведе забрана за движение на МПС  в отсечката от старта в м. „Абланово” (до чешмата), през разклона на връх „Българка” до финала преди м. „Меча поляна”, на кръстовището с разклона за връх „Карандила”.
  !Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен към връх „Българка”, ще се спира на 150 м. преди старта до чешмата в м. „Абланово“ и ще се подрежда за паркиране по посоката си на движение вдясно, върху пътния банкет и в горски отбивки, като се осигурява проходимост на пътния участък към гр. Сливен и обратно за нуждите на служебни МПС на РСПБЗН, ЦСМП и ОДМВР-Сливен. 
   !Потокът от МПС, движещи се от м. „Даулите” до връх „Българка”, пътуващи към              гр. Сливен и към м. „Карандила“, ще се спира и подрежда за паркиране преди кръстовището на връх „Българка“.
   !Потокът от МПС, които се движат от м. „Карандила” към с. Ичера или към връх „Българка” за град Сливен и към м. „Даулите”, ще се спира преди кръстовището с разклона за връх „Карандила“.
След приключване на СЕ 1 и СЕ 4, с цел пропускане движението на граждани, които преминават транзитно през участъка на тези СЕ, допуска се движение на техните МПС единствено по посоката на движение на състезанието – към пътен разклон „Чуката“ за гр. Сливен и с. Ичера, като се следи за часа на затваряне на следващия СЕ 4.

На 29.06.2019 г. за времето от 09:16 ч. до приключването на СЕ № 2 и от 13:15 ч. до приключване на СЕ 5, ще се въведе забрана за движение на МПС в отсечката от старта в м. „Чуката” (на около 2 км. от разклон „Чуката“, в посока връх „Карандила”) до финала на входа на с. Ичера - след моста. 
! Потокът от МПС, движещи се от с. Ичера към гр. Сливен, ще се спира и подрежда за паркиране в центъра на селото.
! Потокът от МПС, движещи се от м. „Карандила” към с. Ичера и гр. Сливен ще се спира и подрежда за паркиране вдясно по посоката си на движение, върху пътния банкет или по горски поляни, на 300 м. от старта, преди пътен разклон „Чуката”. (Мястото е маркирано). 
! Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен към с. Ичера и към връх „Карандила“ ще се спира преди кръстовище „Чуката“. 

След приключване на СЕ 2 и СЕ 5, ще се пропускат транзитно преминаващи през участъка на СЕ, единствено по посоката на движение на състезанието – към пътен разклон „Чуката“ за гр. Сливен и с. Ичера и от гр. Сливен към с. Ичера. 


На 29.06.2019 г., за времето от 10:19 ч. до приключване на СЕ № 3 и от 14:18 ч. до приключване на специален етап СЕ № 6, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на посочените скоростни етапи, което започва от старта в с. Раково (на моста след центъра), през пътен разклон за с. Раково и за м. „Даулите“ към м. „Бабина локва“, през пътен разклон в м. „Агликина поляна“ за с. Стара река и с. Бяла към село Бяла, до финала, който е на 1500 м. преди селища „Качулка“ и на около 8,5 км. от с. Бяла
! Потокът от МПС, движещи се от с. Бяла към с. Стара река и обратно, както и потокът от МПС, който се движи от м. „Даулите“ към с. Раково и към пътния разклон в м. „Агликина поляна”, ще се спира преди поста
! Потокът от МПС, движещи се от с. Раково към гр. Сливен през връх „Българка“ ще се спират и подреждат в центъра на селото.  

След приключване на СЕ 3, ще се пропускат транзитно преминаващи МПС през участъка на СЕ, единствено по посоката на движение на състезанието – към пътен разклон Раково – м.  „Даулите“ за гр. Сливен и с. Ичера и към с. Стара река. 


На 30.06.2019 г., за времето от 08:58 ч. до приключването на СЕ № 8, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на етапа, който започва от старта, в центъра на село Трапоклово, от кръстовището на парковата градинка, на около 50 м. преди Кметството, покрай сградата на читалището, към изхода на селото в посока с. Седларево, през с. Седларево и свършва на стоп-финала, на около 1,6 км. от кръстовище „Конак търла“ за с. Пъдарево, с. Мокрен и гр. Котел. 
! Потокът от МПС, ще се спира на кръстовище „Конак търла“ 
! Потокът от МПС, движещи се от „Петолъчка“ през с. Трапоклово към с. Седларево ще се спира в района на село Трапоклово. 
! Ще се осигури безпрепятствено движение на автобуса от междуселищния транспорт, обслужващ линията до с. Трапоклово и гр. Сливен. 

На 30.06.2019 г., за времето от 09:49 ч. до приключването на СЕ № 9, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на етапа, което започва от старта, на 20 м. след моста, на изхода от с. Ичера към гр. Сливен, преминава през пътен разклон „Чуката“ и свършва на стоп-финала, който е на около 2 км. след пътен разклон „Чуката“ към  м. „Карандила“ и връх „Българка“. 

На 30.06.2019 г., за времето от 10:15 ч. до приключването на СЕ № 10, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на етапа, което започва от старта, на 640 м. след пътен разклон на връх „Българка“ (от Дървото) в посока връх „Карандила“, преминава през „Сеирджийския завой“, през пътния разклон на връх „Българка“ и продължава в посока гр. Сливен до м. „Абланово“, където свършва на стоп-финала, до чешмата в м. „Абланово“.   
! Потокът от МПС, пристигащи към финала, движещи се от гр. Сливен към връх „Българка”, ще се спира на 100 м. преди финала, (преди чешмата в м. „Абланово“).
! Потокът от МПС, движещи се от м. „Карандила” през връх „Българка” към                           гр. Сливен и м. „Даулите“, ще се спира и подрежда за паркиране на 30 м. преди старта, който е на 640 м. от кръстовището на връх „Българка“.  
! Потокът от МПС, движещи се от с. Раково през м. „Даулите“ към гр. Сливен и връх „Карандила“, ще се спира и подрежда за паркиране преди кръстовището на връх „Българка“. 

На 30.06.2019 г. за времето от 12:29 ч. до приключването на СЕ № 11, ще се въведе забрана за движение на МПС в участъка от пътя - гр. Сливен, пътен разклон „Чуката“, по пътя към връх „Карандила“, през пътен разклон за връх „Карандила“ към пътен разклон за връх „Българка“, през пътен разклон връх „Българка“ към  м. „Абланово“, до чешмата в м. „Абланово“.   
Трасето на СЕ 11, който е най-дългият състезателен етап,  започва от старта, до чешмата след автобусното обръщало в  м. „Моллова гора“, при чешмата до разклона за вила „Оазис“– вход/изход на гр. Сливен и свършва на стоп-финала, който е до чешмата в м. „Абланово“.   
! Потокът от МПС, движещи се от с. Ичера към гр. Сливен, ще се спира и подрежда за паркиране на 100 м. преди пътен разклон „Чуката“ и в района на „Женина чешма“.  
! Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен към с. Ичера и към връх „Карандила“, ще се спира на 100 м. преди старта до чешмата в м. „Моллова гора“.
! Потокът от МПС, движещи се от с. Раково през м. „Даулите“ към гр. Сливен и към връх „Карандила“, ще се спира на 30 м. преди кръстовището на връх „Българка.
! Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен през м. „Абланово“ към връх „Българка“, ще се спира на 200 м. преди чешмата в местност „Абланово“. 


Осъществени са срещи с всички кметове на малките населени места, през които преминава трасето на ралито, с цел предупреждаване на населението и за вземане на мерки за безопасност на движението, за безопасност на населението и за безопасност на домашни животни, пуснати на паша. 

Абсолютно се забранява оказване на помощ от зрителите на екипажи, претърпели инцидент в трасето на СЕ, до пристигането на специализираните екипи, осигурени от организатора. Оказването на помощ води до дисквалификация на състезателите.

Сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Сливен 

26 юни 2019

ОДМВР-Сливен: Полицейски екипи са констатирали над 1100 нарушения на скоростта за една седмица в област Сливен

Установени са 10 неправоспособни водачи

От 17  до 23 юни  на територията на ОДМВР-Сливен са проведени специализирани операции по контрол и пътна безопасност, разпоредени от ГДНП и директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков.  Осъществява се контрол по национални кампании „Лято” и „Ваканция! Да пазим децата на пътя!”
Екипи, сформирани от служители на Пътна полиция и районните управления в Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел са проверили 2440 моторни превозни средства, и 2560 лица. Констатирани са 1417  нарушения на Закона за движение по пътищата и Кодекса за застраховане.
За една седмица на територията на ОДМВР-Сливен с мобилни и стационарни камери са констатирани 1133 нарушения на скоростта. Издадени са 736 електронни фиша за скорост и 1 електронен фиш за автомобил без застраховка. 
В поделенията на Пътна полиция и при проверки на пътя са връчени 126 фиша и са отнети 5 шофьорски книжки за неплатени глоби.
Съставените актове са 186. 
Установени са 10 неправоспособни водачи. 6 водачи са хванати да управляват след употреба на алкохол, като 4 от тях  са с над 1,2 промила, за което са образувани бързи производства. 
Двама са управлявали МПС след употреба на наркотици.
Общо отнетите свидетелства за управление на МПС са 10. 

В Сливен, Котел и Нова Загора са съставени общо 112 фиша за неправилно паркиране.

Завишена остава патрулната дейност по отношение установяване на лица, които управляват под въздействието на наркотични вещества и алкохол.  

Освен за скорост екипи на ОДМВР-Сливен ще  следят за нарушения, които пряко влияят на пътния травматизъм, употребата на наркотици и алкохол, правоспособност, застраховка Гражданска отговорност, спазване на предимство, сигнализация и маркировка. 
Тази седмица са предвидени специализирани операции по контрол на скоростта, употребата на алкохол, наркотици, засилено полицейско присъствие ще има на автомагистрала Тракия и главните пътища в областта, предвид засиления трафик в летните месеци.
                                      

 

26 юни 2019

Районното полицейско управление в Котел получи два нови автомобила

Старши комисар Димитър Величков връчи днес ключовете на два нови служебни автомобила, които ще обнови автопарка на районното управление в град Котел. 
Автомобилите са предоставени на ОДМВР-Сливен от ръководството на МВР и са част от общо 346 автомобила, предназначени за областните дирекции и дирекция „Жандармерия”. Новата техника е закупена изцяло със средства на МВР, отпуснати с решение на Министерския съвет.  Тя ще бъде разпределена по областните дирекции във вътрешността на страната, които не попадат в програмата за отпусната финансова помощ на ЕС за пограничните райони. 
ОДМВР-Сливен получи   8  нови автомобила от министър Младен Маринов на тържествена церемония, състояла се на 12 юни в град София. 
По преценка на старши комисар Димитър Величков два от автомобила се включват  в дейността на РУ-Котел, предвид натовареността на служителите и остарелия автопарк, който не е обновяван 1999 година. Автомобилите ще бъдат разпределени за работа по патрулно постова дейност в Котел и участък „Ябланово”. 
    „Добрата мобилност е от съществено значение при противодействие на престъпността и осигуряване на добър обществен ред”, каза старши комисар Димитър Величков по време на церемонията по предаване на автомобилите. Той благодари на служителите от РУ-Котел за добрата работа и постигнатите добри резултати и ги увери, че ръководството на дирекцията прави всичко възможно за  подобряване условията на труд, така че да изпълняват по-ефективно своите служебни задължения. 
Кметът на Котел Коста Каранашев благодари на ръководството на ОДМВР-Сливен за предоставената техника и изрази увереност, че усилията, положени за обновяване на техниката и условията на работа на служителите в районното управление, е от съществено значение за повишаване на сигурността в общината. 

24 юни 2019

Засилен пътен контрол стартира на територията на цялата страна

Специализирана операция на пътна полиция започва от днес в цялата страна. В ОДМВР-Сливен е създадена организация за засилен контрол върху скоростта, неправоспособността на шофьорите, ползването на обезопасителните колани и детските обезопасителни системи, отнемането на предимство на пешеходци на пешеходни пътеки. Особено внимание ще се обръща на водачите на двуколесни превозни средства - на тяхната правоспособност, видимостта и състоянието на регистрационните табели на моторните превозни средства, използването на защитните каски.
Полицейските екипи ще бъдат локализирани по участъци с въведена временна организация на пътя, както и по местата със засилен трафик – по път II-53 с. Крушаре, разклона за с. Камен, път II-66 с.Злати войвода, с. Съдиево, път I-7 с.Мокрен, разклоните за с.Градец и с.Жеравна и ограниченията в населените места по  път I-6. Засилен контрол ще има на натоварените кръстовища в общинските центрове и в районите с пешеходни пътеки. На автомагистрала „Тракия” контрол ще има в района на извършващите се ремонтни дейности в участъка от километър 250 до 260. 

Остава завишен контролът на водачи, употребили алкохол и наркотични вещества.

Същевременно продължава и предприетата за летния сезон операция на пътна полиция. В рамките й ще се осъществява и засилен контрол на транзитно преминаващите през страната моторни превозни средства.

 

18 юни 2019

Услуги, предлагани от звената на сектор „Български документи за самоличност“ към ОДМВР-Сливен

Възможност за подаване на заявление не по постоянен адрес за област Сливен: Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.1 т.1 от Правилника за издаване на българските лични документи заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт на гражданите с постоянен адрес на територията на област Сливен могат да се подават във всяко районно управление на МВР (РУ Нова Загора, РУ Котел, РУ Твърдица) на територията на ОД МВР Сливен. Това означава, че граждани с постоянен адрес в град Сливен, могат  да подадат заявление за издаване на личен документ /лична карта или паспорт/ в едно от районните управления- Нова Загора, Котел или Твърдица. Досега това ставаше само по постоянен адрес. От тази услуга могат да се възползват граждани, които желаят да избегнат  голямата натовареност на служба БДС в Сливен и да се възползват от значително по-малкия обем на подадени заявления в общинските центрове. 
Организиран прием на заявления:  От ОДМВР – Сливен е създадена необходимата организация за осъществяване на организиран прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт). От тази възможност могат да се възползват институции, ведомства и кметства на територията на гр. Сливен. За извършването на тази услуга е необходимо ръководителят на съответното ведомство, кметство, фирма или държавна структура да отправи искане до Директора на ОД МВР Сливен и предостави списък на желаещите да подменят документите си за самоличност. Заявленията ще бъдат приемани на място, посредством мобилни биометрични станции, без нарушаване на трудовия процес в институциите. Готовите документи за самоличност всеки служител ще получи на гишетата на сектор “БДС” в съответните полицейски управления.
Повече информация по отношение на процедурата за организиран прием на заявления може да получите на телeфони: 044/ 644-355, 044/644-244.
Електронно подаване на заявления: Друга възможност за подаване на заявления за издаване на български лични документи е чрез Портал за електронни административни услуги на МВР (e-uslugi.mvr.bg) – „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“. За да ползвате електронните услуги на МВР е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги

За улеснение на гражданите, които вече са подали заявления за издаване на нови лични документи в интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи е създаден линк, чрез който могат да проверяват дали  заявените документи са изготвени. : http://publicmvr.mvr.bg/електронни-услуги/електронни-услуги-и-справки/справка-за-издадени-и-неполучени-български-лични-документи 
/Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 г./, 


До края на 2019 година изтича срокът на валидност на близо 5 566 лични карти на граждани от Сливенска област.

От месец януари до месец май 2019 год. от сектор “Български документи за самоличност” при ОД МВР Сливен са издадени 6 444 лични карти. 

Заявления за подмяна на лична карта може да подадете и преди изтичане на срока на нейната валидност.
Необходимо е да се знае, че в срок до 30 дни от датата на изтичане на валидността на личните карти гражданите следва да подадат заявления за издаване на нови.
Гражданите нямат задължението да подменят паспортите си, но са длъжни да ги върнат до три месеца от изтичане на валидността им. 
При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност трябва да се заяви в срок до три дни пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (РУ по постоянен адрес). 
Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.
Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.
Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355, 044/644-244.

18 юни 2019

В РУ-Сливен стартират проверки за изменения в конструкцията на автомобилите

По разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков започват засилени проверки във връзка с повишаване ефективността на контролната и превантивна дейност по спазване на Закона за движение по пътищата на територията на областта. Проверките са насочени главно към водачи на МПС, чиято конструкция е изменена, без да е спазен реда, съгласно процедурата за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства. 
От 18,00 до 21,00 часа на 13 юни служители на Териториална полиция и участъци „Запад“, „Петолъчка“ и „Надежда“ към РУ-Сливен са извършени проверки на 91 автомобила и 132 лица. Констатирани са 24 нарушения, от които 7 за изменение на конструкцията. Установени са автомобили с извършени промени в шумозаглушителното устройство,  намаляване  прозрачността на челното и странични стъкла, подмяна на волана със спортен такъв без еърбег, допълнителни спойлери и за поставяне на светлини, които не са заложени от производителя. Иззети са три шофьорски книжки за неплетени глоби. На нарушителите са съставени актове. 
В хода операцията са установени и други нарушения на ЗДвП-неправилно паркиране, неизползване на обезопасителни колани и нередовни документи.
Собствениците, които желаят да извършат промени в конструкцията на автомобилите, могат да го направят след получаване на протокол от акредитирана техническа служба към Министерство на транспорта и удостоверение за извършената промяна от съответния Областен отдел „Автомобила администрация“. 
Проверките продължават и на територията на районните управления в Нова Загора, Котел и Твърдица. При съмнение за изменение на двигател, ходава част и други, на автомобилите ще бъде извършван технически преглед. 

 

14 юни 2019

Иззети наркотични вещества и задържани при операция срещу наркоразпространението на полицията в Сливен

Акцията е осъществена на 5 и 6 юни. Извършени са проверки на лица, адреси и помещения на територията на град Сливен

В хода на процесуално-следствените действия на 5 юни от имот, обитаван от 27-годишен мъж, в кв.“Клуцохор“ са иззети около 600 гр. канабис, ел.везна, предмети и вещи, имащи отношение към извършваното престъпление. Мъжът не е криминално проявен, задържан е за 24 часа. 
По същото време в две гаражни помещения и жилище в кв. „Даме Груев“ полицейските служители са намерили и иззели 60гр. сухи зелени съцветия, поставени в полиетиленови пликове, които при направените полеви тестове са реагирали на канабис, ел.везна, предмети и вещи, имащи отношение към извършваното престъпление. За 24 часа в РУ-Сливен са задържани три криминално проявени лица на 18 и 17 години.
На 6 юни в кв.“Клуцохор“ в хода на засилената патрулна дейност по установяване на лица, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества, е извършена проверка на 31-годишен мъж. В него е намерено топче канабис. При последвалите процесуално-следствени действия в дома му са намерени и иззети опаковки, съдържащи канабис, около 7 грама и 1 гр. метамфетамин. Мъжът е криминално проявен за същото престъпление. Задържане е за 24 часа.     
В хода на специализираната операция са образувани три досъдебни производства под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. 

07 юни 2019