МВР

ОД Сливен

 

Издаване на свидетелства за управление на мпс

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС