МВР

ОД Сливен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Котел

  ВПД Началник - главен инспектор Дарина Христова Иванова
  Приемен ден: Понеделник от 15,00 ч. до 17,00 ч.
  Телефон: 0453/42 445
  Адрес: РСПБЗН-Котел
  гр. Котел, 8970
  кв. „Промишлена зона” № 1
  е-mail: [email protected]RSPBZN_Kotel     РСПБЗН-Котел обслужва територия с обща площ от 858,082 кв.км с 22 населени места. Населението на общината е около 19 840 души, а на гр. Котел около 5600 жители. От общата площ 481,6 кв.км са горски фонд, 292,2 кв.км земеделски фонд и 84,3 кв.км инфраструктурни обекти.
    Службата разполага с 4 бр. пожарни автомобили, три от които са нови, доставени след 2014 г. Един от тях е оборудван с пожаро-техническо въоръжение за извършване на аварийно-спасителна дейност. Налице са необходимият брой моторни помпи и друго пожаро-техническо въоръжение за изпълнение на функциите и задачите.
   Сигурни сведения за организирана противопожарна охрана в гр. Котел датират от 1941 г., когато Йосиф Драганов е бил пожарникар с канцелария в общината и е действал с отряд обучени от него доброволци. През 1951 г. пожарната е преместена в самостоятелна сграда на ул. „Г. С. Раковски”, а съставът й е от 6 пожарникари. За началник е назначен офицерът Коста Вангелов. През 1981 г. е завършена и въведена в експлоатация новата сграда на службата в промишлената зона на града с 3 гаражни клетки и 2 пожарни автомобила.